Objavljeno

Ecce Femme: 6. broj Libartesa posvećen ženama

Elektronski časopis Libartes izlazi tri puta godišnje te se bavi raznim umjetnostima – književnošču, glazbom, filmom, likovnom umjetnosti, dizajnom i arhitekturom. Tekstove pišu kulturni entuzijasti/ice, umjetnici/ice i teoretičari/ke, afirmirani i neafirmirani pisci, slikari i fotografi.

Zadnji i šesti temat Ecce Femme, u povodu 8. marta, posvećen je ženama i njihovom stvaralaštvu!

U njemu možete pročitati članke Genealogija ideje ženeNevidljive žene, nevidljiva brigaEksperti za kuću te teorijske radove Figura žene u video-igrama, (Re)prezentacija i konstrukcija ženskog subjekta u filmskoj/muzičkoj industriji i Alegorija nacije kao žena u američkom ratnom plakatu I svetskog rata.

Libartes donosi i intervjue s istaknutom beogradskom feministkinjom Adrijanom ZaharijevićBiljanom Dojčinović jednom od osnivačica srpskog Centra za ženske studije i Vesnom Trijić, književnom kritičarkom.

Kakva je žena nova Libartes? Da li je to Eva, Lilit, Medeja, Lara Kroft, Kolumbija, Libertas, Angelina; da li je sva u telu ili sva u duhu, da li je to „žena žene“, ili je žena od gline istovremeno i žena od kamena zavisno od uslova u kojima se nalazi? A šta ako je Libartes, o gorkog, o slatkog paradoksa, zapravo, muškarac?,

piše u martovskom uvodniku urednica Milena Ilić (na slici).

U ovome tematu možete čitati o prozi, poeziji, fotografiji, a Libartes možete pratiti i na facebook-u. [A.L.]


Povezano