Objavljeno

DOOR: Energija, klima i bespovratna sredstva EU

Na trećem Tjednu energetske učinkovitosti, koji se u Zadru održava od 16. do 24. svibnja, Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) održalo je jučer radionicu Energija, klima i bespovratna sredstva EU. Kako do bolje kvalitete života uz manje troškove.

Prošlo je gotovo godinu dana od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a veliki broj građana još uvijek nije upoznat s korištenjem EU fondova. DOOR je nevladina organizacija koja se bavi promocijom održivog razvoja, te osvještavanjem hrvatske javnosti o energetici i okolišu, a od ulaska u EU provode projekt CLICK koji građane upoznaje konceptom korištenja EU fondova i realizacijom ideja vezanih uz obnovljive izvore energije, klimu i šire.

DOOR je neprofitna udruga sa središtem u Zagrebu koju je osnovala multidisciplinarna grupa stručnjaka, inženjera, ekonomista, stručnjaka zaštite okoliša, sociologa i drugih. Cilj udruge je promicanje principa održivog razvoja prvenstveno na polju energetike na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ostvarivanje ciljeva nije moguće bez organiziranja brojnih tečajeva, radionica, tribina, seminara i drugih skupova kroz koje se javnost osvješćuje o važnosti očuvanja čovjekova okoliša, socijalne pravde, demokratičnosti i gospodarske održivosti.

Najveći projekt organizacije je CLICK Hrvatska kojeg financira EU. Projekt se provodi od srpnja 2013. godine, a završava krajem ove godine. Hrvatski su građani još uvijek u velikoj mjeri neupoznati s klimatsko-energetskom politikom EU i njezinim utjecajem na svakodnevicu. Upravo zato, radionice dosad održane u Koprivnici, Sisku i Zagrebu, kao i ova posljednja u Zadru, građanima nude priliku da se informiraju o promjenama koje proizlaze iz primjene klimatsko-energetske politike EU i educiraju kao potencijalni korisnici EU sredstava vezanih uz energetiku i klimatske promjene.

Uz održavanje radionica, CLICK kroz pet kratkih filmova građanstvu predstavlja primjere projekata čija je ideja naišla na podršku EU.

Međutim, kako bi se uistinu podigla svijest društva o važnosti očuvanja okoliša potrebno je građane poučavati od najranije dobi čega su svjesni i u DOOR-u, zbog čega rade i s djecom školske dobi.

„Jako je važno širenje ovih informacija u formativnoj dobi školske djece što planiramo napraviti kroz debate, a kako bismo ih potaknuli da više promisle o konceptu korištenja sredstava iz fondova Europske unije, ali i o samim obnovljivim izvorima energije te klimi. Smatramo kako su debate najbolji način širenja informacija kada će biti u mogućnosti pročitati i vidjeti određene informacije, promisliti o njima i argumentirano debatirati“, kaže Petra Andrić, suradnica na projektu. [M.B.]


Povezano