Objavljeno

80% žrtava trgovine ljudima čine žene i djevojke

Članovi odbora Europskog Parlamenta za ženska prava i civilne slobode održali su početkom mjeseca sastanak s predstavnicima Ujedinjenih Naroda i Europske Komisije kako bi razgovarali o trenutnom stanju trgovine ljudima u svijetu i Strategiji EU-a za iskorjenjivanje te prakse.

Myria Vassiliadou , koordinatorica EU za pitanja trgovine ljudima, predstavila je polugodišnji izvještaj o implementaciji EU strategije za iskorjenjivanje trgovine ljudima. Prema tom izvještaju, 30,146 žrtava registrirano je u 28 zemalja članica EU u razdoblju od 2010. do 2012. Godine, a 80% žrtava bile su žene i djevojke. 69% žrtava prodano je za seksualnu eksploataciju, dok se za žene taj broj penje na čak 95%. Također, 75% muških žrtava prodano je kao radna snaga.

Zastupnici Europskog parlamenta izrazili su zabrinutost zbog korištenja ženskih žrtava kao surogat majki i za ilegalnu trgovinu organima. Nazvali su trgovinu ljudima vrlo profitabilnim oblikom modernog ropstva.

Kristiina Kangaspunta , šefica ureda UN-a za droge i kriminal, predstavila je izvješće o trgovini ljudima na globalnoj razini. 70% žrtava su žene, a 53% svih žrtava prodano je u svrhu seksualnog iskorištavanja. Istaknula je da je sve veći broj detekcija prisilnog rada, ali EU ne pokazuje veliki napredak u ovom području. [V.U.] European Parliament


Povezano