Objavljeno

Indijka spasila brojne žrtve trgovine ljudima

Foto: Thomson Reuters Foundation

Časna sestra Vanaja Jasphine (39) identificirala je preko 200 Afrikanki koje su porobljene na Bliskom istoku – drogirane, silovane, zlostavljane. Uspjela je vratiti kući njih 14, koje naziva kamerunskom „djecom.”

Sve veći broj Afrikanki iseljava na Bliski istok „trbuhom za kruhom,” no njihove putovnice često bivaju zaplijenjene, a one postaju žrtvama modernog ropstva. Mnoge su prisiljene i na prostituciju, uključivši prisilu na spolni odnos sa životinjama.

„Žene prisiljena na seksualni rad silovane su i do petnaest puta dnevno – fizički, psihički, ona je izmoždena… ona je nestala,” rekla je Jasphine koja se prije gotovo deset godina preselila u Kamerun kako bi pomagala najsiromašnijima. „Ta žena na kraju nema ništa. Vraća se u istoj haljini u kojoj je i otišla.”

Jasphine i dalje aktivno traži sredstva za savjetovanje i potporu traumatiziranim žrtvama koje identificira radeći s aktivistima, voditeljima zajednica i udrugama. Bila je i među organizatoricama demonstracija na kojima je veliki broj žena marširao s transparentima koji mole “Vratite nam naše napaćene kćeri.”

“Ljudi nas jako podupiru,” rekla je Jasphine. “Sve ovo dopire do njih jer se oni osjećaju kao da je njihovo dijete u pitanju.”

Lobirala je za prava žena pred državnim službenicima, pa i pred samim kamerunskim ministrom. Kamerun je svakako podigao standard u vezi borbe protiv trgovine ljudima – nude se i različiti oblici pomoći žrtvama te je poslana delegacija na Bliski istok kako bi se raspravila prava kamerunskih radnika.

Međutim, država i dalje ne pruža odgovarajuću pomoć žrtvama ropstva koje su i dalje na Bliskom istoku, već se oslanja na udruge kako bi ih identificirale i pomagale im. Država je nastojala locirati Kamerunke koje putuju za Bliski istok, no trgovci ljudima mijenjaju taktike, a Jasphine je ustanovila kako trenutno krijumčare žrtve preko Nigerije.

Jasphine također ističe kako država ipak ne čini dovoljno za žrtve koje su se vratile kućama. Premda njezina organizacija i različite druge grupe čine sve što mogu kako bi pomogle žrtvama, Jasphine upozorava kako je sve to i dalje nedovoljno. [K.D.] Global Citizen


Povezano