Objavljeno

7 činjenica o identitetu žene u hrvatskom jeziku

Jeste li ikada zamislili/le ženu kada izgovorite riječ čovjek? Većina odgovora je zasigurno negativna. Upravo radi toga, jer jezik stvara mentalne slike, bitno je osvijestiti poziciju žene u jeziku.

Ako se osvrnemo na rječnike koji predstavljaju standarde i pravila – slika žene je više nego degradirana. Naime, muškarac je postavljen kao norma, a žena kao njegov otklon. To ukazuje na povijesnu vladavinu patrijarhata i odnosa moći. Pitanje rječnika je pitanje jezične ideologije. Ako krenemo i od same etimologjie riječi muškarac i žena shvaćamo da je muškarac izveden od riječi mislioc, a žena od riječi rađalica. Moć nad ženama je princip po kojima su pisani rječnici.

Radi navedenih razloga prenosimo pregled 7 bitnih činjenica o identitetu žene u hrvatskom jeziku o čemu je 5. svibnja predavanje na Fakultetu političkih znanosti održala direktorica Centra za ženske studije Rada Borić.

1. Potrebno je osvijestiti degradiranu poziciju žena u jeziku. Jezik ne dopušta prelaz rodnih granica, zato je pun seksizama. Nakon osviještavanja potrebno je novom jezičnom praksom ženama stvoriti nove prostore ravnopravnosti.

2. Jezik je normiran, a muškarac postavljen kao norma. Definicija muškarca glasi isključivo kao: odrasla osoba muškog spola, dok je žena još uvijek u svijesti ljudi definirana na prvom mjestu kao njegova suprotnost ili pratilja, a tek na drugom mjestu kao odrasla osoba ženskog spola.

3. Gramatika hrvatskog jezika preferira muški rod. I ako je miješano društvo uvijek ćemo reći npr. „Išli smo na kavu.“ Čak ženski i srednji rod u gramatici se odnose na muški rod („žena i dijete su išli“). Također, u hrvatskom jeziku baza za izraze je muška, dok se ženski rod tvori od deminutiva –ica, iako hrvatski jezik ima prostora za drugačije tvorbe (robinja, boginja).

5. Svako novo izdanje rječnika prenosi stereotipe. Jezik omogućuje i otvara prostor za žene čime se stvara  prostor za uvažavanje sugovornika/ica, i te se promjene trebaju unositi u rječnike.

6. Bez ravnopravnosti, pa tako i jezične, nema prave demokracije. Zakon o ravnopravnosti spolova (PDF) pravno omogućuje navođenje ženskog roda.

7. Rušenjem rodnih granica obogaćuje se sam jezik, pa tako i društveni odnosi između spolova. Pregovarajte s jezikom, ne stvarajte muškomrzice, ukinimo ženomrsce.


Povezano