Poziv za novinare/ke na projektu o usklađivanju obiteljskog i radnog života

Foto: Standsome Worklifestyle / Unsplash

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. pokrenula je s partnericama projekt “Prostori promjene” kako bi istražile potrebe žena i muškaraca u radno-produktivnoj dobi i mladih te analizirale i predložile javne politike za bolje usklađivanje privatnog i poslovnog života.

Radne obaveze postavljaju teško savladive prepreke ženama s obiteljima. Žene su manje radno aktivne od muškaraca, stopa zaposlenosti im je manja, dvostruko češće od muškaraca daju prednost obitelji u odnosu na posao te tri puta više vremena troše na kućanske poslove. Rješavanje tih problema zahtijeva promjenu zakonskih okvira, nove smjernice za javne politike i smislen socijalni dijalog između obitelji, OCD-a, istraživača/ica te nacionalne i lokalnih vlasti.

Kao jedna od partnerica na projektu, K-zona će u iduće dvije godine na portalu VoxFeminae producirati i objaviti 12 novinarskih tekstova koji se bave temama vezanim uz usklađivanje obiteljskih i radnih obaveza – od javnih politika i primjera dobre prakse do konkretnih iskustava i potreba roditelja.

Poziv je namijenjen novinarima/kama i drugim autorima/cama koje su se prethodno bavile sličnim temama, kao i studentima/cama društvenih znanosti (prednost imaju studenti/ce novinarstva) s izraženim interesom za problematiku kojom se projekt bavi.

Teme pojedinih tekstova dogovarat će se u suradnji s uredništvom portala i/ili udrugom B.a.B.e. Tekstovi će biti honorirani.

Svi zainteresirani za suradnju mogu se javiti na tihana@voxfeminae.net do 23. svibnja 2021.


Nositeljica projekta su B.a.B.e., a partnerice su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

Projekt sufinancira Europska unija i provodi se u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.


Povezano