Video retrospektiva Sanje Iveković: Make Up – Make Down

Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci od 26. studenog 2021. do 5. veljače 2022. predstavlja retrospektivu Sanje Iveković, jedne od najutjecajnijih i najpoznatijih suvremenih hrvatskih umjetnica.

Retrospektivu čine video radovi, polje na kojem je autorica stekla međunarodni ugled, svojim pionirskim istraživanjima videoumjetnosti kao i kritičkim propitivanjem društveno relevantnih tema poput identiteta i stereotipa rodne podjele te suptilnog nasilja masovnih medija i struktura moći.

Riječ je o prvoj retrospektivi Sanje Iveković u Hrvatskoj koja će javnosti omogućiti sustavan pregled njezinog opusa, dotičući navedene teme u kontekstu širih umjetničkih i društvenih zbivanja od sredine sedamdesetih do recentne povijesti. Okosnicu retrospektive čini 12 video radova iz fundusa Muzeja moderne i suvremene umjetnosti koji se nadopunjuju radovima iz drugih domaćih i inozemnih kolekcija kao i iz osobnog arhiva umjetnice.

Izložba Make Up – Make Down posuđuje naslov ranog video rada Sanje Iveković, naznačujući metodu kojom se u prostoru izložbe okupljaju i grupiraju radovi. Zajedničko im je zanimanje za intermedijski dijalog, govor u prvom licu, demontažu složenog odnosa privatnog i javnog. Smještena u trokutu između politike reprezentacije, feminističke intervencije i medija, umjetnica svoju političnost iskazuje medijskim prikazivanjem vlastitog (ženskog) lica, prihvaćajući novi medij videa kao saveznika u kritici postojećih kodova i afirmaciji novog jezika pokretnih slika.

U tom je smislu videoumjetnost Sanje Iveković s jedne strane neodvojiva od performansa, a s druge od razvoja međunarodnih mreža/veza umjetnika, cirkulacije umjetničkih radova te ideja i umjetnika u pionirskoj fazi razvoja, donoseći pitanja koja se otada do danas neprestano aktualiziraju.


Povezano