Tribina: “Žene, umjetnice, radnice: feminističke prakse i umjetnički rad žena”

Uoči Međunarodnog dana žena, K-zona poziva na tribinu “Žene, umjetnice, radnice: Feminističke prakse i umjetnički rad žena” u BAZI (Adžijina 11, Zagreb) 7. ožujka u 19h. 

Cilj je tribine kritički promotriti ideju o emancipaciji žena na umjetničkoj sceni, proučiti kako feminističke prakse i rad umjetnica funkcioniraju unutar okvira neoliberalnog tržišnog i heteropatrijarhalnog društvenog sistema, te na koji način umjetnički i aktivistički kolektivi i radnice pregovaraju s dominantnom kulturom u kojoj žive i koja ih je oblikovala. Uzimajući u obzir kako se radi o intervencijama koje dominantnu kulturalnu proizvodnju konstantno dovode u pitanje, one su mahom marginalizirane ili potpuno izuzete iz mainstream medijskih i kulturnih zbivanja i prikaza.

O feminističkim intervencijama u javni prostor, statusu umjetnica i vidljivosti rada unutar stručne javnosti, ulozi medija u promociji rada umjetnica, marketinškom potencijalu umjetničkog stvaralaštva žena, te u konačnici životu i radu samostalne umjetnice govore:

> Ana Kutleša, [BLOK] – Lokalna baza za osvježavanje kulture

> Leila Topić, kustosica Muzeja suvremene umjetnosti i članica Centra za ženske studije

> Gabrijela Ivanov, Prostor rodne i medijske kulture K-zona

> Marija Andrijašević, književnica

Raspravu moderira Marino Čajdo, koordinator programa Vox Feminae Platforme. Projekt Vox Feminae Platforme usmjeren je na širenje medijskog i otvaranje fizičkog prostora mladim umjetnicama, teoretičarkama i aktivistkinjama te odgovara na njihove potrebe nudeći im edukacije, otvarajući polja za suradnju te ih nastoji ojačati za prisutnost u javnom diskursu i za upravljanje vlastitom reprezentacijom, kvalitetom života i uvjeta stvaranja.

Tribinu organizira Prostor rodne i medijske kulture K-zona a podržava [BLOK] – Lokalna baza za osvježavanje kulture. Aktivnosti projekta provode se uz podršku zaklade “Kultura nova”.


Povezano