Stavovi o pobačaju u Hrvatskoj – temporalni, metodološki i društveni aspekti

Inicijativa Radnica u utorak, 29. lipnja u 11:00 organizira online razgovor na temu stavova o pobačaju u Hrvatskoj koje će održati dr. sc. Branka Galić i dr. sc. Ksenija Klasnić.

Izlaganje će se održati se putem platforme Zoom, a možete se uključiti putem sljedećeg linka: https://zoom.us/j/97619413881…

Politika reproduktivnih prava i zdravlja u Hrvatskoj posljednjih godina i desetljeća postala je sve više regresivna. Dolazi do uskraćivanja reproduktivne samodeterminacije žena i parova, diskriminacije te derogiranja nekih njihovih već stečenih reproduktivnih prava. Osobito se to očituje na primjerima mogućnosti pristupa i ostvarivanja prava na pristup pobačaju na zahtjev, prema postojećem zakonu.

Istraživanja stavova javnog mnijenja o reproduktivnim pravima i pobačaju, pak, ne pokazuju takvu regresiju i promjenu koja bi tu reproduktivnu praksu mogla opravdati, što nam pokazuju i rezultati već nekih objavljenih istraživanja stavova o pobačaju, između ostalog. Tako neka istraživanja o reproduktivnim pravima u Hrvatskoj rađena na reprezentativnim uzorcima od sredine 1990-ih godina naovamo u pravilu potvrđuju većinski zastupljeno reproduktivno pravo izbora populacije Hrvatske, bez obzira na različite instrumente kojima su ispitivani stavovi o pobačaju.

Premda se u nekim prethodnim istraživanjima potvrdila konzistentnost preferiranja majčinstva kao važne vrijednosti za ženu (Galić, 2004, Galić 2010), sva istraživanja stavova o pobačaju u RH ne dovode u pitanje značajno većinsko podupiranje ženskog prava izbora u pogledu vlastite trudnoće te prava žena i parova na medicinski potpomognutu oplodnju, bez obzira na njihov bračni status. U izlaganju se postavlja pitanje zašto su ti stavovi javnosti u neskladu s odlukama reproduktivne politike RH te koji su mogući sociološki argumenti za to? Isto tako, u izlaganju će se predstaviti i dio rezultata istraživanja provedenog krajem 2020. godine u okviru projekta “Podržane ili pokorene – prediktori stavova stanovnika RH o seksualnom nasilju i kršenju seksualnih i reproduktivnih prava žena“ uspoređujući ove rezultate s nalazima prethodnih istraživanja, komparirat će se i problematizirati metodologije mjerenja stavova o pobačaju te analizirati prediktore tih stavova na različitim razinama, od stavovske, socijalne do iskustvene.


Povezano