Predstavljanje knjige “Bila sam žohar” Jelene Alfirević

Splićanka rođenjem, a Zadranka prema životnom opredjeljenju (prvo zadarska studentica kroatistike, a sada djelatnica Sveučilišta u Zadru, Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja) Jelena Alfirević (rođ. 1992.) povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Splitu predstavlja svoj književni prvijenac Bila sam žohar posvećen borbi protiv nasilja nad ženama.

Okarakterizirana kao psihološka i filozofsko-egzistencijalna, knjiga problematizira još uvijek sveprisutno nasilje nad ženom. Konkretno, bavi se osjetljivom, tzv. ,,rubnom“ i divergentnom problematikom – silovanjem žene. Kraći dio pripovijetke ranije je (u prosincu 2020.) nagrađen na Međunarodnom književnom natječaju Zašto skrivaš lice? CeKaPe-a i Centra za participaciju žena u društvenom životu Rijeka. Naracija je obogaćena autoričinim samostalno oslikanim ilustracijama i vlastitim kolažima te slikarskim prilozima splitske dipl. slikarice Ence Kovačević.

Identitet žene zapravo je identitet žohara, ili kako sama autorica u tekstu objašnjava poziciju žene-žohara: ,,Moj identitet postao je invaliditet”, u čemu se ogleda društvena alegorija, izrazito kritički usmjerena. Osim što ovim postupkom Alfirević čuva identitet protagonistkinje ‒ žrtve, ujedno anonimnošću sugerira kako bi se u liku/poziciji žohara mogla naći bilo koja žena: naša susjeda, poznanica, prijateljica, sestra, majka. U identitet žene-žohara upisana je, stoga, univerzalna diskurzivna praksa ženske boli…” (iz recenzije dr. sc. Katarina Ivon)


Povezano