Poziv za prijave na 11. Organ Vida Festival

Međunarodni fotografski festival ORGAN VIDA poziva umjetnike i umjetnice iz cijelog svijeta koji rade u mediju fotografije i/ili u njezinom proširenom obliku, kroz video i zvuk, instalaciju te kolaž, i čiji radovi odgovaraju zadanoj temi ovogodišnjeg festivala “Neodlučne slike”, da se prijave za izlaganje najkasnije do 24. ožujka.

Članovi međunarodnog žirija (Christian Siekmeier, Katrina Sluis, Steph Kretowicz, Mirjam Kooiman, Vesna Meštrić) imat će zadatak ocjenjivati ​​i odabrati 10 umjetničkih djela koja odgovore na pitanja postavljena u otvorenom pozivu.

Odabrani umjetnici svoje će radove izložiti na glavnoj izložbi tijekom 11. ORGAN VIDA — Međunarodnog festivala fotografije koja će biti postavljena u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu (MSU) s otvorenjem zakazanim za 17. lipnja 2020.

Sve prijave moraju biti zaprimljene putem platforme Picter.
> https://contests.picter.com/organ-vida-open-call-2020-hesitant-images

Za sve informacije obratite se timu festivala putem e-maila: info@organvida.com

Više o ovogodišnjoj temi festivala:

Dostupnost i kontinuirani razvoj digitalnih tehnologija stvaranja slika te drastična popularizacija društvenih mreža, posebice onih utemeljenih u vizualnom, obilježili su proteklu dekadu i doveli do posvemašnje raširenosti fotografske slike – od privatne komunikacije, marketinške i industrije video igara, do suvremene umjetnosti. „Umrežene tehnologije,“ kako je primijetila teoretičarka Astra Taylor, trebale su izjednačiti profesionalce_ke i amatere_ke, a umjetnicima_cama omogućiti da „uspiju bez institucionalne potpore te direktno dopru do svoje publike“. No inicijalni optimizam utemeljen na pretpostavljenom demokratskom, ali i estetičkom potencijalu digitalne kulture splasnuo je kada je postalo očito da su tržišni interesi onemogućili radikalnu transformaciju digitalne kulturne proizvodnje i distribucije.

Pišući o krizi reprezentacije, teoretičarka Hito Steyerl zaključila je kako je popularizacija vizualne reprezentacije kroz digitalne tehnologije dovela do ozbiljne krize političke reprezentacije: „Vizualna reprezentacija doista jest bitna, ali ona nije sasvim u skladu s drugim oblicima reprezentacije. Između njih postoji ozbiljan disbalans”. S jedne strane postoji velik broj slika bez referenata, tvrdi Steyerl, dok s druge strane na slikama izostaju reprezentacije mnogih (ljudi).

Nadalje, kompjuterski generirane slike, digitalni filtri i druge metode manipulacije slikom, vizualnu su kulturu do određene mjere unificirali. No jednako su tako stvorili nove tipove slika koje je teško shvatiti u okvirima postojećih estetičkih kategorija. Slike koje teže replicirati umjesto da reprezentiraju. Ako reprezentaciju zamijenimo replikacijom, piše Steyerl,“ono što proizlazi nije slika tijela, već tijelo slike koje samo po sebi predstavlja informaciju … oblikovanu različitim, prirodnim, tehnološkim ili političkim silama“.

Organ Vida u fokus 11. izdanja festivala stavlja upravo materijalnost slike. Želimo se fokusirati na slike koje su politične prvenstveno u tome kako, a ne u tome što reprezentiraju. Slike koje nude specifičan vid presijecanja fikcije i fakcije, koje su u isto vrijeme eksplicitno „lažne“, „nestvarne“, „falsificirane“ i „autentične“, no čija se autentičnost očituje u tome što prikazuju napetosti i kontradikcije suvremene digitalne kulture. Slike koje ne pokušavaju prošiti spektar reprezentiranog, već reprezentaciju samu. Slike koje računaju s vlastitom komodifikacijom i koje ju stoga umjetničkom intervencijom značenjski usložnjavaju, kompliciraju te na vidjelo iznose upravo one procese koji su do komodifikacije doveli, ne uskraćujući nam pritom fantaziju. Slike koje se premišljaju i potiču na premišljanje. Slike koje neodlučnost pokazuju odlučno.

Zanimaju nas pritom inovativni fotografski formati, ali i umjetnički radovi iz različitih sfera vizualnih umjetnosti koji polaze od fotografske slike, ali ju istovremeno relativiziraju i/ili proširuju, iskoračuju u prostor ili prelaze u pokret: videoradovi, prostorne instalacije, izvedbe.


Povezano