Izložba “Geometrija elektrifikacije” u Šibeniku

U subotu 17. srpnja 2021. u 17h u Urbanom centru Šibenik otvara se izložba Geometrija elektrifikacije. Autori su arhitekti Dario Crnogaća i Ana Selak, a kustosica je Sonja Leboš.

Geometrija elektrifikacije je program Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII) a nastavlja se na dugoročni projekt Iluminovizija koji se u Šibeniku njeguje od 2017. godine. Iluminovizija polazi od činjenice da je Šibenik jedan od prvih gradova na svijetu koji su osvijetljeni izmjeničnom električnom strujom.

Izložba grafički predočava istraživački proces koji se sastojao od mapiranja tragova austro-ugarske, jugoslavenske (Kraljevina) i endehazijske imperijalističke ekstrakcije (iskorištavanja prirodnih bogatstava) u periodu od kraja 19. stoljeća do 1944. godine. Uz podršku Zaklade Kultura nova, Dario Crnogaća, Sonja Leboš i Ana Selak proveli su istraživanje koje se odvijalo u dva dijela. Prvi dio je predstavljen kroz predavanje Sonje Leboš “(Post)-kolonijalna geometrija elektrifikacije Šibenika” u Trokutu – inkubatoru za nove tehnologije krajem 2020. godine. Predavanje se temeljilo na arhivskom istraživanju u Državnom arhivu u Šibeniku, uključujući sekundarne izvore (stručne i znanstvene radove na temu elektrifikacije Šibenika i vezanih tema. Crnogaća i Selak bavili su se mogućnostima grafičke prezentacije tog istraživanja kroz mape. Te mape biti će predstavljene javnosti po prvi puta u okviru ove izložbe, u suradnji s Urbanim centrom Šibenik.

U daljnjim fazama projekta planira se nastavak istraživanja na temu s naglaskom na razdoblje druge polovice 20. stoljeća, publikacija, kao i produkcija izvedbenih formata.

Radno vrijeme: pon-sri 8-15h / čet 8-12h / petak 12-15h


Povezano