Objavljeno

Vlastiti strip – potreban skoro kao vlastita soba

Ovog vikenda održava se 10. godišnja konferencija Sveučilišta Floride o stripu. Ovogodišnja tema je “Vlastiti strip” (“A Comic of Her Own”) dok je cilj konferencije olakšati dijalog i poticati znanstvena istraživanja ženskog pisanja u stripu, zastupljenost žena u stripu i žena koji ih čitaju. Jedne od istaknutijih govornica su Trina Robbins, Leela Corman, i Megan Kelso.

Program sadrži veliki broj zanimljivih diskusija, u rasponu tema od korištenja stripova za ženske autobiografije, istraživanje seksualnih i rasnih identiteta stvarnih i fikcionalnih žena, ženskog mjesta u svijetu webcomics-a do povijesnih pokreta i konteksta za ženske stripove.

Jedna diskusija od posebnog interesa je Carolynn Calabreseova obrana stripa The Heart of Thomas Moto Hagia. Kako ističe, nekolicina muških recenzenata je provela više vremena kritizirajući ženstvenost rada i žanr bez analiziranja stripa u povijesnom kontekstu.

Također, na web stranici Ladies Making Comics možete pronaći najnovije i najrelevantnije vijesti o ženama i stripu kao i profile autorica i informacije o njihovim radovima.


Povezano