Objavljeno

Foto-izvještaj iz Novog Sada: Moć žena u stripu

Foto: strip Aude Massot

Projekt Moć žena u stripu / Women power in comics (WomCom), koji okuplja partnerice iz Grčke (PostScriptum), Mađarske (Bakelit Multi Art Center), Slovenije (Kino Šiška & TINTA festival), Hrvatske (AKC Attack), Srbije (SKC Novi Sad) i Crne Gore (Udruženje strip autora Crne Gore), nedavno je u sklopu Novosadskog strip vikenda održao konferenciju “Slika i uloga žena u stripu” te izložbu radova koji su nastali na prvoj rezidenciji.

Cilj projekta WomCom je osnaživanje umjetnica za veći angažman u umjetničkom području stripa, kao i za promicanje njihovog jednakog tretmana u smislu plaćanja, vidljivosti i zastupljenosti.

Od hrvatskih predstavnica, u prvom ciklusu rezidencija (mentorice: Jana Adamović i Dragana Garić Jovičić) sudjelovale su Teodora Tintor i Dora Ivković/Cici Cicko. Umjetničke rezidencije na projektu zamišljene su kao co-working i co-creation prostori, okupljajući 12 europskih strip umjetnica pod vodstvom i mentorstvom renomiranih europskih strip crtača i kustosica. Uz završenu novosadsku i mađarsku koja je upravo u tijeku, iduće godine predstoje još rezidencije u Budvi i Zagrebu, dok će izložba radova obići nekoliko gradova.

Na jednom od panela sudjelovala je i Ena Jurov, koja je za Vox pripremila ovaj foto-izvještaj.

Marija Popović – Zmaja (SKC Novi Sad) otvara konferenciju
Otvorenje WomCom konferencije i izložbe
Aude Massot (lijevo) o suvremenoj strip produkciji u Francuskoj
Žene u stripu – primeri dobre prakse – Matrijaršija, Stripo-tetke, Centar za ženske studije
Strip autorke u fokusu – moderatorica: Ester Szep, govornice: Ena Jurov, Anna Julia Benczedi, Danica Jevđović, Staša Miladinović, Lenke Lamm
Neki likovi pričaju o tome kako se festivali stripa bave ženskim pitanjem
Ekipa s WomCom rezidencije
Dora Kaštrun, WomCom rezidencija
Dora Ivković, WomCom rezidencija
Neki lik razgledava izložbu Strip(o)tetke, pokušavajući spoznati razliku između ženskog i muškog mozga
Otvorenje Novosadskog strip vikenda
Živjele!

Za kraj, donosimo kratki strip Dragane Radanović koji je nastao kao reakcija na diskusije koje se i dalje vode na strip sceni kada je u pitanju spominjanje autorica.

Stiče se utisak da zastarele teme odvlače pažnju sa autorskih dela i aspekata o kojima autorke žele da razgovaraju. Pažnja se usmerava na prevaziđene perspektive i mlaćenje prazne slame. Kroz diskusiju smo uvideli da se položaj žena u kulturi i dalje često gleda kroz prizmu roda i bioloških razlika između polova, iako je to zastrela perspektiva. Narativ o ženama u stripu se još uvek svodi na termine ‘ženski strip’ i ‘ženski stil’, a autorke stripova se još uvek vide kao neko ko treba da ‘donese nežnost’ na strip scenu. Ovaj panel je bio jedinstvena prilika da se ti mitovi o ženama u stripu dovedu u pitanje, a nadam se i da će doći dan kad će biti potpuno prevaziđeni,” navodi Dragana.


Povezano