Objavljeno

Priča o Margaret Sanger u stripu

Margaret Sanger je bila američka aktivistkinja koja se bavila rodnom politikom. Najpoznatija je radi svoje borbe za kontrolu rađanja, a upravo je ona taj termin (birth control) i popularizirala.

Sanger je kao kontroverzna politička figura američke povijesti inspirirala strip umjetnika Petera Baggea na biografiju u stripu Women Rebel, gdje je njegov glavni lik, Margaret prava strip junakinja, avanturistkinja, ambiciozna i vatrene prirode.

Bagge je njezin život prikazao na 72 stranice, a u prilogu objašnjava, za svaku pojedinu stranicu, što je u toj priči povijesna činjenica, a što umjetnička interpretacija. Obzirom da je njezin život bio prepun akcije, Bagge kaže da mu je najveći problem bio odlučiti koje dijelove njenog života treba isključiti iz stripa.

Knjiga obuhvaća sve uspone i padove Margaretinog života, od frustracija kada je radila kao medicinska sestra te nije smjela distribuirati savjete o kontroli rađanja, do njezinih revolucionarnih predavanja o reproduktivnoj slobodi.

Peter Bagge proslavio se stripovima Hate i Neat Stuff, a prepoznatljiv je po svom crnom humoru. [LJ.N.] Bitchmagazine.org…


Povezano