Objavljeno

Kako sreća djevojčica kopni oko 11. godine

Novo istraživanje o razinama samopouzdanja, otpornosti, emocionalne dobrobiti i zadovoljstva vlastitom zajednicom pokazuje da se pad zadovoljstva navedenim faktorima događa već od 11. godine i traje sve do 16. godine, te da je veći kod djevojčica nego kod dječaka.

Studiju su pokrenule humanitarne organizacije za mlade iz Velike Britanije, New Philantrophy Capital i The Emerging Scholars Intervention Programme, koje su tijekom tri godine provele istraživanje na uzorku od 7,000 djece. Istraživači smatraju da je za nezadovoljstvo tinejdžera, uz već poznate razloge kao što su hormonske promjene, odgovoran i napredak tehnologije te negativne pojave koje su omogućene novim tehnologijama kao što su cyberbullying, sexting i dostupnost pornografije. No u ovoj priči tehnologija je samo novi poligon za stare obrasce ponašanja.

Simon Davey iz The Emerging Scholars Intervention Programme gdje vodi trogodišnji dopunski nastavni program za djevojčice lošijeg socijalnog statusa kaže: “Tehnologija i njezine promjene su samo pojačale pritiske i učinile ih ekstremnijima. Djevojke su podložnije društvenim pritiscima koji utječu na njihovo samopouzdanje i sposobnosti”.

Izvještaj iz 1991. godine koji je napravila American Association of University Women naslovljen Shortchanging Girls, Shortchanging America (Prikraćujući djevojke prikraćujemo Ameriku) još je uvijek najopsežnije provedeno istraživanje o odnosu roda i samopouzdanja. Više od tri tisuće dječaka i djevojčica starih od 9 do 15 godina ispitano je o samopouzdanju, iskustvima u obrazovnom sustavu, zanimanju za matematiku i znanosti te o karijernim aspiracijama. Istraživanje je ukazalo na golem rodni nerazmjer u samopouzdanju.

Peggy Orenstein je u svojoj knjizi Schoolgirls: Young Women and The Confidence Gap opisala iskustvo ulaska u adolescenciju kod djevojaka kao iskustvo “koje nije obilježeno samo menstruacijom i dobivanjem oblina već i gubitkom samopouzdanja i vjere u sebe i svoje sposobnosti, posebno u matematici i znanostima. Obilježeno je zauzimanjem kritičkog stava prema vlastitom tijelu i rastućem osjećaju osobne nedostatnosti. Usprkos promijenjenim ulogama žena u društvu i usprkos promjenama u životima njihovih majki mnoge djevojke danas upadaju u tradicionalne obrasce te pate zbog niskog samopouzdanja, sumnje u vlastite sposobnosti i samo-cenzure svog kreativnog i intelektualnog potencijala. Makar sva djeca iskuse zbunjenost i umanjeni osjećaj sebe u adolescenciji samopouzdanje djevojaka niže je od samopouzdanja dječaka i nikada se ne popravi onoliko koliko samopouzdanje dječaka.”

Djevojke izlaze iz puberteta sklonije suicidalnim mislima, depresiji i beznadnosti., zato je 1994. godine psihologinja Mary Pipher objavila knjigu u kojoj je roditeljima ponudila savjete i strategije za borbu za samopouzdanje djevojaka nazvanu Reviving Ophelia: Saving the Selves of Adolescent Girls. u kojoj tvrdi da su “usprkos napretku feminizma, seksizam i nasilje u eskalaciji … te umrtvljuju kreativni duh i prirodne nagone djevojaka što u krajnjem slučaju uništava samopouzdanje. Djevojke često krive same sebe ili svoje obitelji za ovaj ‘neimenovani problem’ umjesto da okrive svijet oko sebe”. Ovaj fenomen je star koliko i sam fenomen djevojaštva.

Navedene studije su pokazale da otkako se zadnjih 30 godina istražuje povezanost roda i samopouzdanja nije došlo do nikakvih promjena u nalazima. Fenomen niskog ženskog samopouzdanja se nije mijenjao kao što se nije značajnije promijenila ni rodna razlika u plaćama, kultura silovanja i medijsko iskrivljavanje i seksizam. Zbog toga se nema smisla fokusirati na određene pojavnosti patrijarhalne kulture kao što su pornografija ili cyber-bullying već se treba usmjeriti na dugoročni cilj, promjenu same kulture, te pad samopouzdanja promatrati i kroz klasnu, etničku i statusnu prizmu. Nikada nije postajalo doba vrhunca ženskog samopouzdanja, žene su zatražile pristup patrijarhalnoj kulturi ali su odbijene te još danas živimo u toj stvarnosti. Konzumerizam i kapitalizam iskorištavaju ženske nesigurnosti i prosperiraju s opresijom žena, a podaci iz navedenih istraživanja to i dokazuju. Preostaje samo i dalje ustrajati na širenju tih informacija i zahtijevanju korjenitih promjena.   Autostraddle


Povezano