Objavljeno

Životno partnerstvo u Hrvatskoj dosad je sklopilo između 70 i 80 parova

Nakon ulaska Hrvatske u Europsku Uniju usvojen je Zakon o životnom partnerstvu koji istospolnim partnerima/cama omogućava zakonska prava koja uživaju i heteroseksualni bračni partneri.

Zakon je rezultat aktivističke borbe te političkog sazrijevanja koje je trajalo desetak godina počevši 2002. godine s prvom Paradom ponosa i izglasavanjem Zakona o istospolnim zajednicama do ulaska u EU u kojoj članice moraju osigurati dostojnu pravnu zaštitu LGBT građana/ki, ističe Goran Selanec u intervjuu za portal LGBT.ba.

Zakonom o životnom partnerstvu izjednačena su prava homoseksualnih zajednica koje partnerima omogućava sva prava kao bračnim drugovima, odnosno socijalna, zdravstvena, mirovinska i druga prava. Jedino ograničenje vezano je uz posvajanje djece.

Pozitivan utjecaj medija te aktivističko sudjelovanje u prijedlozima za formiranje Zakona omogućilo je progres LGBT zajednice u ovom dijelu Europe.

Selanec navodi da je do danas životno partnerstvo sklopilo između 70 i 80 parova, te zaključuje:

„Republika Hrvatska jamči slobodu mišljenja i izražavanja što se posebno odnosi na politička stajališta njenih građana i građanki. Inicijatori referenduma zastupali su svoja politička stajališta te su ista putem referenduma odlučili staviti na demokratski test. Sabor i Ustavni sud našli su da je takvo postupanje bilo sukladno Ustavu Republike Hrvatske uz uvjet da se referendumom može odlučivati o definiciji institucije braka, ali se njime ne može ograničiti unapređenje zaštite jednakog položaja LGBT građana i građanki. Tu priča o legitimnosti referenduma staje.“


Povezano