Objavljeno

Sud EU: Prava istospolnih bračnih parova moraju biti priznata u svim državama članicama

Sud Europske unije objavio je 5. lipnja 2018. važnu presudu za prava istospolnih parova u predmetu Adrian Coman i drugi protiv Rumunjske. Ovom presudom pojam ‘bračni drug’ od sada uključuje istospolne bračne drugove, bez obzira na to je li istospolni brak priznat ili ne u državi članici u kojoj se traži sloboda boravka građana_ki EU i članova njihovih obitelji.

Iako su države članice slobodne same odobriti ili ne odobriti istospolne brakove, ne mogu onemogućavati slobodu boravka građaninu_ki, odnosno ne odobriti boravak njegovom_njenom istospolnom bračnom drugu koji je državljanin_ka treće države.

Rumunjski državljanin Relu Adrian Coman i američki državljanin Robert Clabourn Hamilton zajedno su živjeli u SAD-u četiri godine prije nego su se 2010. vjenčali u Bruxellesu. Godine 2012. zatražili su od rumunjskih tijela da ih obavijeste o postupku i uvjetima pod kojima bi Hamilton mogao, u svojstvu člana obitelji Comana, ostvariti pravo na zakonit boravak u Rumunjskoj u razdoblju duljem od tri mjeseca. Rumunjska tijela odgovorila su kako Hamilton ima pravo boravka na 3 mjeseca i da se u Rumunjskoj ne može kvalificirati kao “bračni drug” jer Rumunjska ne priznaje istospolne brakove. Stoga su Coman i Hamilton podnjeli tužbe pred rumunjskim sudovima zbog diskriminacije na temelju spolne  orijentacije u ostvarivanju prava na slobodno kretanje u EU.

“Ovo je povijesni dan. Sve obitelji trebaju imati slobodu kretanja koju garantiraju dokumenti Europske unije,” izjavila je Daniele Viotti iz Međugrupe za LGBT prava pri Europskom parlamentu.

U presudi Sud napominje kako Direktiva o slobodi kretanja uređuje samo uvjete ulaska i boravka građana_ki Unije u države članice različite od one čiji je državljanin_ka, stoga se na temelju direktive ne može dopustiti zasnivanje izvedenog prava boravka u korist državljan_ke treće države. No, Sud podsjeća da se u određenim slučajevima državljanima trećih država, članovima obitelji građana_ke Unije, takvo pravo “ipak može priznati na temelju članka 21. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (odredba koja građanima Unije izravno dodjeljuje temeljno i individualno pravo slobodnog kretanja i boravka na državnom području država članica)”, navodi se u priopćenju.

Sud utvrđuje da je u okviru Direktive o slobodi kretanja pojam “bračnog druga”, kojim se označava osoba koja je bračnom vezom sjedinjena s drugom osobom, rodno neutralan te stoga može obuhvatiti istospolnog bračnog druga građanina Unije.”

Sud pojašnjava kako je osobni status koji obuhvaća pravila koja se odnose na brak područje nadležnosti država članica. To znači da Unija poštuje nacionalne identitete država članica i ne nalaže državama članicama obvezu propisivanja institucije istospolnog braka u nacionalnom pravu.

“Sud naposljetku podsjeća da se da se nacionalna mjera koja može biti prepreka ostvarivanju slobodnog kretanja osoba može opravdati samo ako je u skladu s temeljnim pravima zajamčenima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Budući da je poštovanje privatnog i obiteljskog života temeljno pravo zajamčeno člankom 7. Povelje, Sud navodi da i iz sudske prakse Europskog suda za ljudska prava proizlazi da odnos homoseksualnog para može biti obuhvaćen pojmovima ‘privatan život’ i ‘obiteljski život’ na istoj osnovi kao i odnos heteroseksualnog para koji se nalazi u istoj situaciji”, navodi se u priopćenju za medije. [L.B.]


Povezano