Objavljeno

Žene u nasilnim vezama koriste diskretnije metode kontracepcije

Istraživanje provedeno nedavno na Sveučilištu McGill pokazalo da se žene izložene nasilju u vezama često odlučuju na suptilne metode kontracepcije, poput spirale, injekcija, pa čak i sterilizacije. Naime, nasilje i strah od nasilja sprječava žene da se sa svojim partnerima  dogovore o vrsti kontracepcije koju će koristiti.

Žene su stoga prisiljene upotrebljavati one metode sprječavanja trudnoće koje mogu sakriti od svojih partnera. Treba napomenuti da je mnogim ženama u nasilnim vezama onemogućeno koristiti bilo kakvu zaštitu pri spolnom odnosu, na koji ih njihovi partneri često prisiljavaju. To rezultira velikim brojem pobačaja, ali i oboljevanjem od spolno prenosivih bolesti.

Prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije, žene koje partneri zlostavljaju su za 1,5 puta više izložene riziku oboljevanja od HIV-a.

Kako bi se zaštitilo reproduktivno zdravlje žena, ginekolozi moraju kroz dijalog s pacijenticama koje trpe intimno nasilje, te koje partneri prisiljavaju na trudnoću preporučiti onu vrstu kontracepcije koja partneru neće biti uočljiva. Tako je Koledž za opstertriciju i ginekologiju u SAD-u iznio niz preporuka sa svrhom podizanja kvalitete dijaloga između liječnika/ca i pacijentica. Time će se ženama osigurati korištenje kontracepcije s dugoročnim učincima, te mogućnost planiranja obitelji.

„Obiteljsko je nasilje važan faktor koji se mora uzeti u obzir prilikom kreiranja programa koji će ženama omogućiti pristup kontracepciji“, izjavila je Lauren Maxwell sa Sveučilišta McGill. [M.R.] Jezebel


Povezano