Objavljeno

Žene s poteškoćama u razvoju skrivene žrtve obiteljskog nasilja

Dvogodišnji istraživački projekt Tizard centra Sveučilišta Kent otkriva manjak posvećenosti problemu nasilja u intimnim vezama osoba s poteškoćama u razvoju, piše The Guardian.

S fokusom na iskustva žrtava kao i na stavove profesionalaca koji pomažu takvim osobama, istraživanje otkriva priče slične onoj Barbare Davis koju je partner, uz fizičko zlostavljanje, izolirao od obitelji i prijatelja, te zaključao u stanu, izazivajući ju da izvrši samoubojstvo.

Iako je na kraju, uz pomoć obitelji, uspjela pobjeći iz te nasilne veze, Barbara je, nesvjesna postojanja centara za pomoć i skloništa, dugi period trpjela zlostavljanje.

Istraživači/ce su razgovarali/e sa ženama koje pate od blagih do srednje izraženih poteškoća u razvoju, a sve govore o fizičkom, seksualnom, emocionalnom, psihološkom i ekonomskom nasilju. Zlostavljanje koje su pretrpjele u određenoj se mjeri razlikuje od tipičnih iskustava, u smislu da su zlostavljači sa žrtvama igrali igre pripremajući ih za kasnije nasilje.

Žrtve kažu da njihovi partneri nisu imali poteškoće u razvoju, ali da su patili od fizičkih i drugih zdravstvenih poteškoća, ili nekog oblika ovisnosti, a par ih je imalo i kriminalni dosje.

Vodeća istraživačica na projektu Michelle McCarthy pojašnjava da su ove žene osobito osjetljiva skupina, jer često nemaju financijske resurse, kao ni društvenu i emotivnu podršku, a kako počinitelji nasilja često i sami imaju zdravstvenih tegoba, žrtvama je još teže izaći iz takve veze.

S druge strane, istraživanje je pokazalo da policijski službenici smatraju da poteškoće u razvoju ovu skupinu žena ne čini izloženijom nasilju, što zabrinjava jer su upravo policajci često prvi koje će žrtva kontaktirati. Za usporedbu, ovu skupinu žena rizičnijom skupinom smatra 78% zdravstvenih djelatnika/ca i onih zaposlenih u sustavu socijalne skrbi.

McCarthy smatra da ovaj problem stoga mora dobiti na vidljivosti, te da je izuzetno bitno da skloništa za žrtve nasilja budu otvorena i ženama s poteškoćama u razvoju. U UK trenutno postoji jedno specijalizirano sklonište, te prema njihovom iskustvu, žene s poteškoćama u razvoju podršku trebaju otprilike 18 mjeseci duže, a i kasnije koriste podršku kroz sustav socijalne skrbi.

„Žene s poteškoćama u razvoju u prvom su redu žene“, kaže McCarthy i „prolaze kroz sva iskustva kroz koja prolaze i ostale žene; ništa vezano za poteškoće u razvoju žene ne štiti od partnerskog nasilja“. [Ž.V.]


Povezano