Objavljeno

Vlada donijela novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 108. sjednici na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova donijela novi ažurirani Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Vlada Republike Hrvatske je 2012. godine donijela prvi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Protokol je razvijen kako bi osigurao trenutnu, suosjećajnu, rodno i kulturalno osjetljivu sveobuhvatnu pomoć i potporu svih nadležnih institucija, a njegovo donošenje proizlazilo je iz propisane obveze provedbe mjere 5.1.4. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine.

Članovi/ice radne skupine za izradu novog Protokola bili su predstavnici/e Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, Ministarstva zdravstva, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva pravosuđa, ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i organizacije civilnoga društva Ženska soba.

Novi Protokol u usporedbi s dosadašnjim sadrži izmjene u skladu sa promjenama Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakona o ravnopravnosti spolova, Obiteljskog zakona i Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu.

Tekst Protokola usklađen je s navedenim propisima i sadrži:

a) obveze nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanjuseksualnog nasilja i pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju;
b) oblike, način i sadržaj suradnje između nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u
otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja i pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim
seksualnom nasilju;
c) završne odredbe kojima se propisuju postupanja u skladu s aktivnostima ovog Protokola.


Povezano