Objavljeno

Vijeće Filozofskog fakulteta napustilo sjednicu, tenzije i dalje rastu

Današnja sjednica Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu bila je iznimno burna. Najspornijom se pokazala točka dnevnog reda posvećena dekanovim prijedlozima za razrješenje i imenovanje prodekana/ica.

Podsjećamo, dekan Vlatko Previšić ‘suspendirao’ je prodekanicu za znanost i međunarodnu suradnju Branku Galić na dekanskom kolegiju krajem ožujka. Kao razloge suspenzije, dekan je naveo svoje nezadovoljstvo prodekaničinim radom i činjenicu da je u nju izgubio povjerenje, zbog čega daljnju suradnju nije smatrao mogućom.

Bez obzira na razloge koje je dekan naveo u svom dopisu upućenom profesorici Galić, kao i na one  navedene u njegovim medijskim istupima, zanimljivo je primijetiti da u odredbama Statuta Filozofskog fakulteta uopće nije predviđena mogućnost suspenzije prodekana/ice.

Zbog toga je profesorica Galić angažirala pravnicu, no njoj danas nije bilo dopušteno prisustvovati  sjednici Fakultetskog vijeća. Prije nego što je sjednica započela, pa tako i prije otvaranja zapisnika, dekan Vlatko Previšić obavijestio je Linu Budak, odvjetnicu profesorice Branke Galić da joj na sjednici nije mjesto.

Kada je na red došla točka posvećena prijedlozima za razrješenje i imenovanje prodekana/ica, članovi/ice Vijeća reagirali/e su tražeći razdvajanje točaka o razrješenju i imenovanju, kao i obaveznu raspravu prije glasovanja. Usto, pozivajući se na Statut Filozofskog fakulteta, tražili/e da glasovanje o tim točkama bude tajno.

‘Vijeće je inzistiralo na raspravi o razrješenju prodekanice Branke Galić, čemu je Uprava pružala otpor sve do jednog trenutka kad su pristali na raspravu uz upozorenje, to jest, ucjenu da ovo Vijeće mora biti svjesno posljedica koje ta rasprava sa sobom nosi’, saznajemo od predstavnice studenata/ica u Fakultetskom vijeću koja je prisustvovala današnjoj sjednici.

‘Nakon brojnih apela članova/ica Vijeća, dekan je dopustio prodekanici Galić da se očituje nakon više od pola sata rasprave. Nakon što je završila s čitanjem svoje izjave, dekan i članovi/ice dekanskog kolegija odgovorili su profesorici Galić, osvrćući se na ono što su u njezinom očitovanju smatrali/e spornim. Sve je eskaliralo kad je dekan Previšić pred Vijećem pročitao broj službenog mobitela prodekanice Galić i račun koji je za taj broj pristigao, valjda kako bi prodekanicu prikazao kao rastrošnu‘, prepričava jedna od članica Fakultetskog vijeća.

Kako saznajemo, Vijeće je bilo zgroženo takvim postupkom dekana. Jedan od profesora prisutnih na sjednici izjavio je kako ga nikad u životu nije bilo više sram pred mladim ljudima, studentima/cama koji/e su svjedočili/e ovakvoj raspravi, a ostatak Vijeća ubrzo je reagirao masovnim napuštanjem sjednice. Nakon što je većina članova/ica Vijeća napustila vijećnicu, dekan je prekinuo sjednicu.

Da je sjednica bila vođena nedemokratski, slaže se i sama prodekanica Galić. Osvrnula se i na argumente za njezino razrješenje koje je na današnjoj  sjednici iznio dekan Previšić:

‘Argumenti koje iznosi dekan Previšić, poput činjenice da se u slobodno vrijeme bavim plesom, nisu relevantni za moje obnašanje dužnosti prodekanice. Telefonski račun koji je dekan pročitao na današnjoj sjednici bio je rezultat nepovoljnih tarifa koje je Fakultet prije nekoliko godina ugovorio za prodekane/ice. Nisam bila jedina s visokim računom, to svakako nije pokazatelj moje rastrošnosti.’

Tenzije na Filozofskom fakultetu ne prestaju rasti. Nelagoda na Filozofskom fakultetu zbog ugovora o suradnji u izvođenju dvopredmetnih studija s Katoličkim bogoslovnim fakultetom širi se, prerasta u nepovjerenje. Nepovjerenje studenata i studentica prema onima koji bi njihove interese trebali štititi, umjesto da im štete.

O toj se temi raspravljalo i na jučerašnjem plenumu. Osvrnuvši se na atmosferu koja proteklih tjedana vlada na Fakultetu, studenti/ce su izglasali/e nepovjerenje upravi na čelu s dekanom Previšićem „zbog cenzure, prisvajanja ovlasti koje mu ne pripadaju te nepoštivanja zakona i propisa”.

U nastavku u cijelosti prenosimo izjavu Plenuma Filozofskog fakulteta za javnost i medije, u kojoj se studenti osvrću i na današnje događaje:

‘Plenum Filozofskog fakulteta u Zagrebu 20. travnja 2016. izglasao je nepovjerenje Upravi Filozofskog fakulteta na čelu s dekanom Vlatkom Previšićem zbog cenzure, prisvajanja ovlasti koje mu ne pripadaju te nepoštivanja zakona i propisa.

Smatramo da je svrha uprave jednog fakulteta, pa tako i Uprave FF-a, u potpunosti štititi i raditi u interesu studenata, profesora i znanstvenog djelovanja uopće, te da je svrha postojanja fakulteta i svih ostalih obrazovnih institucija razvijanje progresivnih društvenih snaga.

Ova odluka nije došla iznenada, već je posljedica dugotrajnih ignoriranja studentskih zahtjeva i postupanja protivno volji i interesima studenata, ali i čitavog fakulteta. Uprava dekana Vlatka Previšića je na krajnje nedemokratski način uzela sebi za pravo arbitrarno i selektivno odlučivati o dostupnosti materijala koji će biti priloženi članovima Fakultetskog vijeća te opstruirati korištenje službenih unutar fakultetskih komunikacijskih kanala (službene mejling-liste i web-stranice fakulteta) čime je onemogućila normalno funkcioniranje Fakulteta u cijelosti i bacila ljagu na inače demokratsku instituciju otvorenu svima, koja brižno njeguje slobodnu misao, demokratičnost i transparentnost.

U kojoj mjeri se ova Uprava oglušila na zahtjeve i volju studenata jasno nam govori činjenica da molba studentskih predstavnika za provođenje istraživanja mnijenja studenata o prijedlogu ugovora s Katoličkom bogoslovnim fakultetom u obliku dvopredmetnih studijskih programa, koju su samoinicijativno pokrenuli i organizirali, dekan do današnjeg dana nije odobrio. Paradoksalno, dekan uporno u javnim istupima, ali i na sastancima fakultetskih tijela, besramno tvrdi da se ugovoru s Katoličkim bogoslovnim fakultetom protivi skupina studenata manipulirana interesima pojedinaca pri čemu ga istraživanje u skladu s dobrom metodološkom praksom znanstvenih istraživanja previše ne zanima.

Svoje pravo lice Uprava je pokazala na sjednici Fakultetskog vijeća 21. travnja 2016. kad je svim snagama pokušavala onemogućiti otvorenu raspravu o vlastitim zabrinjavajućim perfidnim postupcima kojima se već mjesecima služi, a sve s ciljem da zadovolji nepresušne apetite vladajućih elita na štetu studenata i radnika vlastitog fakulteta. Takvo postupanje prema studentima i radnicima fakulteta izazvalo je revolt među članovima Fakultetskog vijeća koji su današnjim demonstrativnim napuštanjem sjednice pokazali da ova institucija neće nikada pristati na nedemokratske standarde koje dekan pokušava nametnuti kao općeprihvaćen princip djelovanja fakultetskih tijela.

Krajnje je vrijeme da se svi navedeni postupci trenutne Uprave fakulteta podvrgnu ozbiljnom razmatranju i da se u skladu s time odluči je li došlo vrijeme za promjenu na čelu Fakulteta. Plenum apelira na sve studente i radnike Fakulteta, ali i zainteresirane građane, da se odazovu na sljedeći plenum gdje će se, u suprotnosti s navedenom nedemokratskom praksom dekana, provesti otvorena i demokratska rasprava o navedenom pitanju.

Obrazovanje NIJE na prodaju!’, poručeno je na kraju.

 

Piše: Petra Požgaj 


Povezano