Objavljeno

Udruge partnerice projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu” na studijskom putovanju u Stockholmu i Londonu

U sklopu projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu”, članovi i članice udruga koje ga provode (Prostor rodne i medijske kulture K-zona, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” te Udruga Zora) u travnju su održali/e dva studijska posjeta relevantnim europskim organizacijama civilnog društva koje se bave LGBTI radničkim pravima.

Studijskim putovanjima pridružili/e su se i predstavnici/e udruga suradnica na projektu – Zagreb Pride i Trans Aid.

 

Od 6. do 8. travnja 2016. predstavnici/e udruga bili su na prvom studijskom posjetu organizacijama civilnog društva koje se bave tematikom projekta. Trening se održao u sjedištu udruge RFSL Ungdom u švedskom gradu Stockholmu.

Predavanja i trening pružen od strane RFSL-a sastojao se od prikaza i upoznavanja sa LGBTI radničkim pravima, zakonom o radu i položajem u Švedskoj, istraživanjima po pitanju diskriminacije i jednakih mogućnosti pri zaposlenju i izražavanju seksualnog/rodnog identiteta na radnom mjestu, načinima komunikacije i zagovaranja sa političkom strukturom i ulogom sindikata te potrebom za internacionalnom mrežom, podrškom i povezivanjem.

Predstavnici/e udruga partnerica na projektu potom su posjetili/e London od 13. do 17. travnja gdje je za njih organizacija Stonewall održala dvodnevni trening o LGBT ravnopravnosti na radnom mjestu.

U tom kontekstu, predstavnici/e hrvatskih udruga naučili su kako pristupiti i raditi s poslodavcima u različitim sektorima (javni, privatni i treći sektor) te kako osigurati dugotrajnu podršku poslodavaca u borbi za prava LGBTI radnika/ca. Intenzivno se razgovaralo i o politikama i praksama koje domaći poslodavci trebaju implementirati u svojim organizacijama kako bi se postigla ravnopravnost LGBTI osoba na radnom mjestu.

Ojačani/e bogatim iskustvom i savjetima RFSL-a i Stonewalla, članovi/ce navedenih udruga nastavljaju provoditi aktivnosti definirane projektom. Održani treninzi posebno će koristiti udrugama pri rukovođenju radnom skupinom za implementaciju pozitivnih praksi u kolektivne ugovore te kontinuiranom radu s poslodavcima u Hrvatskoj kroz razvoj indikatora LGBTI ravnopravnosti na radnom mjestu, ali i u istraživanju o statusu prava LGBTI radnika/ica među hrvatskom LGBTI zajednicom i poslodavcima.

Više o studijskom posjetu čitajte na Ravnopravnost.lgbt.


Povezano