Objavljeno

Sudjelujte u prvom istraživanju o radničkim uvjetima LGBTI zaposlenika/ca

U sklopu projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu”, udruge Prostor rodne i medijske kulture K-zona, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Lezbijska organizacija Rijeka – LORI i Zora; u suradnji s udrugama Zagreb Pride i Trans Aid te uz podršku Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova provodi prvo istraživanje među LGBTI zaposlenicima/cama.

Cilj je istraživanja prikupiti podatke o trenutnom stanju radnih uvjeta LGBTI osoba, kao i podići svijest o važnosti implementacije anti-diskriminacijskih praksi u radnom okruženju.

Istraživanje LGBTI zaposlenika/ca prvo je takve vrste koje se provodi u Hrvatskoj, a između ostalih ispituje pitanja otvorenosti o orijentaciji i/ili seksualnom i rodnom identitetu na radnom mjestu, pitanja o partnerskom statusu i stavove kolega i nadređenih, prepreke s kojima se suočavaju na poslu vezanih za njihovu orijentaciju, identitet i izražavanje; instrumente suzbijanja diskriminacije na radnom mjestu ali i iskustva uznemiravanja na poslu te prijavu istih.

Istraživanje je za ispitanike/ce u potpunosti anonimno; a rezultati će se koristiti isključivo u svrhe zagovaračkih aktivnosti unutar projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu”. Kako bi istraživanje rezultiralo reprezentativnim uzorkom, na ispunjavanje su pozvane su LGBTI osobe zaposlene u javnom, civilnom i privatnom sektoru. Upitnik mogu ispuniti i osobe koje nisu trenutno zaposlene, ali imaju prethodno radno iskustvo; kao i osobe koje rade za više poslodavaca s različito sklopljenim ugovorima. 

Upitnik sadržava 40-tak pitanja, a ispunjavanje upitnika traje do 30 minuta. Upitnik se može pronaći na ovom linku a rok za ispunjavanje je 30. kolovoza 2016.

Projekt “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu” nastavlja se uz istraživanja, panele i radnu grupu

Projekt “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu”, nakon održanih edukacija “Ljudska prava i aktivno građanstvo” za studente/ice Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te Filozofskih fakulteta u Zagrebu i Rijeci (obuhvaćeno preko 60 sati edukacije i 149 prijavljenih studenata/ica), u svojoj je drugoj fazi u kojoj se fokusira na LGBTI radničke uvjete u privatnom, civilnom i javnom poslovnom sektoru te iskustva LGBTI zaposlenika/ica s diskriminacijom na radnom mjestu kroz dva istraživanja: među poslodavcima i samom LGBTI zajednicom.

Osim navedenog, nakon provedenih istraživanja u Zagrebu će se održati drugi panel u sklopu projekta na temu pozitivnih EU praksi po pitanju zaštite LGBTI radničkih prava; a s radom je krenula i radna grupa koja za cilj ima izradu programskih dokumenata – smjernica za poboljšanje kolektivnih ugovora u kontekstu suzbijanja diskriminacije LGBTI osoba i ključnih segmenata te preporuka o sadržaju Indikatora za LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu.

Za više informacija o projektu pratite službenu web stranicu Ravnopravnost.lgbt.

Povezano