Objavljeno

Strategije Vijeća Europe za 2014.-2017.

Vijeće Europe je prije nekoliko dana u Bruxellesu usvojilo Strategiju za rodnu ravnopravnost u razdoblje od 2014.-2017. godine, izvještava Europski ženski lobi.

Krajnji cilj Strategije je postići napredak i osnažiti žene te ostvariti rodnu jednakost u državama članicama Vijeća Europe.

Strategija postavlja pet strateških ciljeva:

  • suzbiti rodne stereotipe i seksizam,
  • preventivno djelovati i boriti se protiv nasilja nad ženama,
  • ženama osigurati jednak pristup pravosuđu,
  • ostvariti uravnoteženo sudjelovanje muškaraca i žena u donošenju političkih i javnih odluka,
  • uvrstiti rodno osviještenu politiku u sve političke mjere.

Cjelokupna nova strategija proizlazi iz neviđene mobilizacije Vijeća Europe kroz novi Transverzalni program za rodnu jednakost, koji pretpostavlja da bi sva ključna tijela Vijeća trebala podupirati i aktivno pridonositi njegovoj provedbi.

Odbor ministara je pozvao Povjerenstvo za ravnopravnost spolova da pozorno prati provedbu Strategije te je zatražilo od glavnog tajnika godišnja izvješća o postignutom napretku. [M.D.]


Povezano