Objavljeno

Što CESI sprema za 2011?

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje je ženska, neprofitna udruga osnovana na Međunarodni dan žena 8. ožujka 1997. kao odgovor na probleme kršenja ženskih i manjinskih prava, probleme militarizma, nacionalizma i pada ekonomskog standarda u poslijeratnom periodu.

Kao grupa zalažu se za unapređenje društvenog statusa žena i ravnopravnost spolova te  kroz educiranje i pružanje aktivne podrške ženama, ženskim grupama i inicijativama djeluju na podizanju svijesti u zajednicama već gotovo 14 godina.

Ako vas zanima više o povijesti, projektima, timu i misiji CESI-ja tu je cesi.hr, široka paleta resursa o seksualnoj edukaciji za mlade nalazi se na sezamweb.net, za vijesti o spolu, rodu i demokraciji tu je portal libela.org (koji je prije par dana, 15. siječnja, napunio 2 godine!) a ako vas zanimaju praktični savjeti za traženje adekvatnog posla tu je ravnopravnost.cesi.hr

 

Zamolile smo CESI da nam izdvoje svoja najveća 3 uspjeha u 2010.

Pobijedile recesiju
Iako 2010. godina nije izgledala perspektivno, uspjele smo ne samo raditi s jednakim kapacitetima nego i s jednakim intenzitetom. Uz to smo uspješno pripremile projekte za sljedeću godinu. S CESI-jem, nema recesije! 🙂

{igallery 3}

Isplele nove mreže
Uvijek se držimo one zajedno smo jače, pa smo ove godine isplele neke nove mreže, te unaprijedile prijateljstva i nove-stare suradnje. Možemo spomenuti neke od njih: Provele smo zajednički projekt s organizacijama Delfin, CGI, B.a.b.e., i Domine na osnaživanju povjerenstava za ravnopravnost spolova. Uključile smo se u projekt Rodna pitanja u Europi danas u kojem sudjeluje 11 organizacija iz 10 zemalja i projekt Europske mreže protiv nasilja u kojoj sudjeluje 5 organizacija iz 4 zemlje. Nastavile smo suradnju s organizacijama diljem svijeta na istraživanje maskuliniteta te u Inicijativi za REKOM. Sudjelovale smo na desetak međunarodnih i domaćih konferencija i skupova iz kojih su proizašla vrijedna iskustva i još vrjednije suradnje.

Znanje bez granica
I ove godine održale smo niz seminara, radionica, prezentacija kojima educiramo o rodnoj ravnopravnosti, stereotipima, predrasudama, seksualnosti, sprječavanju rodno uvjetovanog nasilja. I znamo da smo bile uspješne kad na evaluacijskom listiću piše: “Seminar je za mene značajan jer sam na novi način osvijestila probleme rodnih odnosa prema kojima sam dosad bila indiferentna”.

A podijelile su i 3 projekta sa kojima će biti najviše zaokupljene u 2011.

Vještinama do novih prilika
Podrška ženama u razvoju vještina koje doprinose poboljšanju njihovog društvenog položaja i sljedeće će godine biti u fokusu našeg djelovanja.

Nema ravnopravnosti bez osviještene javnosti
Informiranje, edukacija i osvještavanje šire javnosti o rodnoj ravnopravnosti i ženskim ljudskim pravima naša je kontinuirana aktivnost no uz već neke postojeće projekte kao što je Libela.org posebno se veselimo kreiranju rodno ravnopravnog virtualnog poduzeća “Ženski izbor”.

Kad neće MZOŠ, mi hoćemo
Mladi će i u 2011. godini biti u našem fokusu. Nastavljamo edukacije o seksualnosti u školama i kroz naš portal sezamweb.net, kao i zagovaranje za seksualno obrazovanje u školama. Planiramo i niz aktivnosti vezano uz prevenciju nasilja u adolescentskim vezama, uključivo i prezentaciju novog međunarodnog edukacijskog paketa.


Kako bi podržali rad CESI-ja pozivamo vas
u subotu 22. siječnja 2011. na party

Girls4Girls Sensation serijala u Legacy Clubu (Mesnička 36, Zagreb).

Upad je 20 kuna, party je od 23-04h,
a novac od ulaznica bit će doniran udruzi CESI.

Sve/i su dobrodošli!


Povezano