Objavljeno

Razriješeni članovi i članice Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja u ratu

Ženska mreža Hrvatske upozorila je da je ministar branitelja Tomo Medved, usprkos ranijem upozorenju Europskog ženskog lobija, UN agencije UN WOMEN i Ženske mreže Hrvatske razriješio šest članova/ica Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja. Izražavaju stoga neslaganje s tom odlukom i iskazuju zabrinutost  za ostvarivanje prava žrtava seksualnog nasilja u ratu u Hrvatskoj.

Izjavu Ženske mreže Hrvatske, koju potpisuju Rada Borić i Nela Pamuković pročitajte u nastavku.

Ističemo da su razriješeni članovi Povjerenstva kompetentni stručnjaci i stručnjakinje s dugim radnim iskustvom i profesionalnom zrelošću neophodnim za odlučivanje u osjetljivom području seksualnog nasilja u ratu. Članovi/ice Povjerenstva izabrani su javnim pozivom na mandat od četiri godine temeljem dokazanih profesionalnih i ljudskih kvaliteta, od kojih niti jedan/na nije pripadnik niti jedne političke opcije.

Povjerenstvo je od svoga imenovanja u studenom 2015. do kraja svibnja 2016., kada je ‘privremeno’ zaustavljen njegov rad, od podnesenih 147 zahtjeva za ostvarivanje prava žrtava seksualnog nasilja u ratu riješilo 107 zahtjeva.

Radeći u vrlo kratkim rokovima, članovi i članice Povjerenstva  uložili su pojačane  napore i bezuvjetnu spremnost da novi Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom – dalje Zakon, (Narodne novine 64/15) u čijoj su pripremi neki i sudjelovali, stave u punu primjenu doprinoseći time ostvarivanju dugo zanemarivanih prava žrtava seksualnog nasilja u ratu.

Usvajanjem i primjenom ovog Zakona, Hrvatska je postala primjerom u regiji i svijetu, s iskazanim interesom različitih zemalja za prijenosom znanja i iskustva iz ovog područja (Kosovo, Bosna i Hercegovina, Libija, itd.).

Članovi i članice Povjerenstva koji rade na praktičnoj primjeni Zakona i razumiju potrebe žrtava seksualnog nasilja prenosili su dragocjena znanja predstavnicima drugih zemalja. Njihovim razrješenjem Ministarstvo se odriče doprinosa priznatih stručnjaka/inja umanjujući time i kvalitetu svoga rada i ulogu razvojne pomoći Hrvatske u ovom području. Napominjemo da ovi stručnjaci ne mogu biti zamijenjeni stručnjacima „općeg“ profila, jer se radi o rijetkim
stručnjacima koji su dugi niz godina direktno radili sa žrtvama seksualnog nasilja u ratu.

O upozorenju Europskog ženskog lobby-a, koji predstavlja 2000 ženskih organizacija iz cijele Europe i najavi razrješenja većine članova Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja i posljedicama koje će to izazvati, upoznati su i Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, Prvi potpredsjednik Europske komisije, Visoka predstavnica EU za pravdu i rodnu jednakost, Visoki predstavnik EU za zdravlje i sigurnost hrane, Rezidentna koordinatorica UN agencija i Stalna predstavnica UNDPa
u Makedoniji (bivša Rezindentna koordinatorica UN-a u Stalna predstavnica UNDPa u Hrvatskoj) i Visoki predstavnik EU za međunarodnu suradnju i razvoj.

Također, o najavi razrješenja članova i članica Povjerenstva informirana je i Specijalna izvjestiteljica Generalnog tajnika UN za pitanja seksualnog nasilja u oružanim sukobima, bivša Predsjednica UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad ženama, Generalna tajnica Ženske lige za mir i slobodu, Komitet žena dobitnica Nobelove nagrade, voditelj Regionalnog ureda UNDP za Jugoistočnu Europu, šefica Regionalnog ureda UNWOMEN za Jugoistočnu Europu, regionalne ženske mreže i sl.

Ministarstvu branitelja i ministru Medvedu osobno smo uputile zahtjev da promijeni odluku o razrješenju članova/ica Povjerenstva – umjesto odgovora, saznale smo da su članice i članove posve netransparentno, nekoliko dana prije izbora, razriješeni.

Žrtve seksualnog nasilja u ratu još jednom, nakon više od dvadest godina nebrige, postaju žrtve   predizbornih političkih preslagivanja, a to smatramo nedopustivim.

Povezano