Objavljeno

Promjena demografske strukture heroinskih ovisnika u SAD-u: Žena (23)

Prije 50 godina, prosječna osoba koja po prvi puta konzumira heroin u Sjedinjenim Američkim Državama bio je 16-godišnji Afroamerikanac. Danas je to 23-godišnja bjelkinja. Rezultati su ovo istraživanja nedavno objavljenog u časopisu JAMA Psychiatry koji svjedoče o porastu broja korisnica heroina s 20% 50-ih godina prošloga stoljeća na 52% danas.

Spomenuto istraživanje obuhvatilo je više od 9,000 ovisnika/ca smještenih u 150 centara za odvikavanje širom SAD-a. Od 2,800 ispitanika/ca, koliko ih je konzumiralo heroin, njih 90% su bijelci/bjelkinje, a većina ih je sa spomenutom drogom počela eksperimentirati u kasnim 20-ima.

Neurofarmakolog i jedan od autora istraživanja Theodore Cicero upozorava da ovo novo stanje stvari nipošto ne znači da je u drugim rasnim i dobnim skupinama došlo do opadanja broja korisnika/ca heroina: „Razlika je u tome da se heroin sada preselio u predgrađa. Svjedoci smo eksplozije u broju korisnika/ca u područjima koja ranije nisu bila zainteresirana za spomenutu drogu“.

Iako su bijelci i bjelkinje u najvećoj mjeri ovisni/e o tabletama, postupno opadanje cijena heroina čini ovu supstancu sve dostupnijom i privlačnijom. No, kako objašnjava Cicero, heroin mnogo brže stvara ovisnost, a rizik od predoziranja je „ogroman“. Osim toga, konzumiranje heroina dodatno je rizično budući da su supstance koje se prodaju često nečiste, a uvjeti u kojima se konzumiraju nehigijenski.

Da bi borba protiv heroina napokon počela davati pozitivne rezultate, smatra Cicero, potrebno je najprije promijeniti pristup problemu: „Nastojimo smanjiti količinu dostupnog heroina, no zapravo se ne bavimo pravim problemom. Moramo se početi pitati zašto su ljudima te droge toliko privlačne, u protivnom nikada nećemo riješiti problem ovisnosti“. [N.K.] TheVerge


Povezano