Objavljeno

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova objavila Godišnje izvješće o radu 2013.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dostavila je Hrvatskom saboru godišnje Izvješće o radu za 2013. godinu.

U izvješću se nalazi detaljan opis aktivnosti po područjima koja prati i osnovama diskriminacije iz nadležnosti sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova: spol, bračni i obiteljski status, spolna orijentacija i trudnoća i materinstvo.

Izvješće sadrži statističke podatke temeljem pritužbi građana i građanki i kratak opis 44 slučajeva koji po područjima pokazuju na što se građani i građanke najčešće pritužuju.

Zbog veće prisutnosti institucije Pravobraniteljice na lokalnoj razini (10 županija i 12 gradova) i u medijima (povećanje 178,4%), povećao se ukupan broj predmeta (2.133, povećanje 40,9%) na kojima se radilo (2.133) kao i broj pritužbi na diskriminaciju (2%), u odnosu na 2012. Najviše pritužbi je 60,8% vezano za rad i zapošljavanje, socijalnu sigurnost, zdravstveno i mirovinsko osiguranje i predstavljaju većinu svih predmeta (porast 2,3%), u kojima su se na diskriminaciju prituživale žene u 66% slučajeva.

Žene su i dalje najčešće žrtve spolnog uznemiravanja na radnom mjestu. Posebno zabrinjava podatak da 43% prijavljenih za počinjenje nasilja u obitelji čine žene kao i udio od 35% žena koje su uhićene u slučajevima obiteljskog nasilja.

Statistički podaci ukazuju da se građani/ke uglavnom pritužuju na spolnu diskriminaciju (77,6%) a u najvećem broju su oštećene žene (69,3%). Upućeno je 168 pismenih prijedloga, 227 upozorenja i 503 preporuke, inicirano pokretanje 1 prekršajne prijave, dana inicijativa za izmjenu 3 zakona.

U Izvješću su objavljeni i rezultati devet neovisnih istraživanja koje je Pravobraniteljica provela u  2013. i to iz područja pravosuđa, pristupa uslugama, medija, socijalne skrbi, obrazovanja i reproduktivnog zdravlja.

Ovim Izvješćem obuhvaćene su posebno osjetljive društvene skupine koje ulaze u rizik višestruke diskriminacije kao što su žene u ruralnim područjima, žene s invaliditetom, žene pripadnice nacionalnih manjina, žene u kaznionicama, žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, žene u prostituciji i žrtve trgovanja ljudima.

Izvješće obuhvaća i analizu podataka vezanih uz nasilje u obitelji i nasilje nad ženama, analizu podataka vezanih uz roditeljsku skrb, analizu instituta besplatne pravne pomoći (BPP) nakon donošenja novog zakona, analize lokalnih izbora i izbora za Europski parlament, kao i trendove vezane uz tržište rada, pravnu osnovu i ocjenu stanja vezanu za spolne manjine, inicijative pravobraniteljice vezane uz zakone i propise te ostale aktivnosti.

Na kraju Izvješća, a temeljem svega navedenog i detaljno opisanog po područjima koja prati, Pravobraniteljica je izdala i 60 preporuka.

Izvješće  je dostupno OVDJE.

Povezano