Objavljeno

Podrška radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

U protekla dva dana imamo priliku gledati kako se u Hrvatskom saboru potpuno negira, diskreditira i minorizira rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova gospođe Višnje Ljubičić i njezinog Ureda, tijekom predstavljanja Izvještaja o radu za 2015. godinu, stoji u pismu podrške Pravobraniteljici koje je uputila Ženske sobe – Centra za seksualna prava, a prenosimo ga u nastavku i priključujemo podršci.

Smatramo se dužnima reagirati i izraziti svoju potpunu podršku radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i njezinog Ureda, koji radi u skladu s načelima zaštite  temeljnih ljudskih prava, objektivno i stručno, i pri tome je iznimno aktivan, predan, objektivan i proaktivan u zaštiti i promicanju temeljne vrijednosti ravnopravnosti spolova, koja je u Hrvatskoj zagarantirana Ustavom i Zakonom o ravnopravnosti spolova.

Izvještaj Pravobraniteljice o radu u 2015. pokazuje koliko je energije, predanosti, znanja i stručnosti uloženo u rad, a s druge strane svjedočimo raspravi, pitanjima i komentarima pojedinih zastupnica i zastupnika, koji ukazuju na iznimno nisku razinu znanja i razumijevanja teme, ali i opće informiranosti, kao i malicioznosti, tako da smo u potpunosti zatečene i zabrinute.

Mogućnost neprihvaćanja Izvješća smatramo ispolitiziranim napadom, o čemu svjedoči korištenje besmislenih i izmišljenih konstrukata(kao što je tzv. „rodna ideologija“), obezvrjeđivanje temeljne vrijednosti ravnopravnosti spolova, nužnosti postojanja Ureda pravobraniteljice, kao i godina predanog rada Ureda.

Pravobraniteljica u svom radu djeluje neovisno i samostalno, prati provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova i slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama osoba, koje su počinila tijela državne uprave, jedinice tijela lokalne i područne samouprave, kao  i  druge pravne i fizičke osobe.Njena područja djelovanja uključuju rad i zapošljavanje, obrazovanje, medije, obiteljsko nasilje, političku participaciju, pravosuđe i zdravstvenu zaštitu.

S obzirom na aktivnosti same Pravobraniteljice, kao i članica i članova njezinog Ureda, uključujući brojne medijske istupe, sudjelovanja na čitavom spektru relevantnih događanja (konferencija, okruglih stolova, javnih predavanja, tribina i sl.), podršku žrtvama nasilja, aktivnom doprinosu i angažmanu na svim razinama zaštite ravnopravnosti spolova i protiv diskriminacije, teško nam je uopće naći ijedan ured/ agenciju ili tijelo koje je toliko proaktivno i sustavno prisutno.

Stoga još jednom izražavamo svoju potpunu podršku radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i izražavamo iznimnu zabrinutost za mogućnost neprihvaćanja njezinogIzvještaja za 2015. u Hrvatskom saboru, što je samo korak do ukidanja institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i daljnje marginaliziranje i obezvrjeđivanje ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj, kao temeljne ustavne vrednote.


Povezano