Objavljeno

Pogledajte webinar o feminističkom pristupu miru i sigurnosti

Europski ženski lobi (EWL) jučerašnji je Međunarodni dan mira obilježio održavanjem webinara na temu Žene i oružni konflikt. Kao organizacija članica, sudjelovao je i Centar za ženske studije, čija je direktorica Rada Borić govorila o Ženskom sudu u Sarajevu.

„Mir nije samo odsustvo rata već ostvarenje pravde i jednakosti za sve. U ratnim sukobima, opasnije je biti žena nego vojnik.“, istaknuto je.

Prošlo je 15 godina od usvajanja Rezolucije UNSCR1325 o ženama, miru i sigurnosti te 20 godina od usvajanja Pekinške platforme za djelovanje, a u webinaru možete saznati na koji su način organizacije članice EWL-a radile na ostvarenju mira i sigurnosti te feminističkom pristupu pravdi.

Ključne poruke panelistkinja:

– Nemamo drugog izbora nego mobilizirati se! Ključno je da ženski glas bude uključen u srž javnih politika
– Trebamo više edukativnih programa koji zagovaraju toleranciju. Moramo osigurati da nove generacije ne ponavljaju iste pogreške.
– Ženama su potrebne javne politike i zakoni, a oni moraju sadržavati rodnu perspektivu.
– Tko ima koristi od konflikta? Rat moramo promatrati u kontekstu ekonomije i demistificirati potrebu za sukobima.


Povezano