Objavljeno

Nedopustivi pritisak na slobodu rada novinara u Hrvatskoj

Kuća ljudskih prava Zagreb i Centar za mirovne studije u priopćenju su najoštrije osudili jučerašnje privođenje novinara Gordana Duhačeka koji je, usprkos prethodnom javljanju policiji, uhićen zbog javno iznesenog mišljenja i kritike.

Smatramo ovo nedopustivim pritiskom na slobodu rada novinara u Hrvatskoj i još jednim u nizu problematičnih policijskih postupanja protiv osoba koje izražavaju društvenu kritiku. Nažalost, sve ovo govori u prilog tome da ni policija ni sud ne razumiju svoju ulogu u demokratskom društvu, a to je da štite i omogućuju ostvarivanje ljudskih prava građana i građanski, a ne da ih neopravdano ograničavaju, stoji u priopćenju.

Iako je prekršajno kažnjavanje vrijeđanja policije legitimno, to se ne ni na koji način ne smije koristiti za kažnjavanje javno iznesene kritike pojedinačnog policijskog postupanja, pogotovo kada isto kritički propituje i komentira novinar u cilju informiranja javnosti i društvene debate.

Takvo policijsko postupanje neopravdano ograničava pravo na slobodu izražavanja i krši Ustav RH i Europsku konvenciju za ljudska prava.

Nadalje, podizanje optužnog prijedloga za satiričku obradu pjesme “Vilo Velebita” zbog vrijeđanja i omaložavanja moralnih osjećaja građana također nije u skladu s Konvencijom i praksom Europskog suda za ljudska prava koje je RH obavezna poštovati. Sud je u više predmeta nedvojbeno utvrdio kako građani u demokratskom društvu, a posebno novinari imaju pravo kritizirati društvene i političke događaje korištenjem satire, ali i izražavanjem misli i ideja koje mogu omalovažavati, vrijeđati ili šokirati državu ili dio građana i građanki.

Sa žaljenjem zaključujemo da policija i Prekršajni sud u Novom Zagrebu sustavno ignoriraju obavezujuću praksu Europskog suda za ljudska prava. Zahtjevamo od policije i suda da svoja postupanja hitno usklade s međunarodnim obvezama RH i prestanu s neopravdanim ograničavanjima ljudskog prava na slobodu izražavanja, poručili su iz Kuće ljudskih prava i Centra za mirovne studije.


Povezano