Objavljeno

Kampanja „Žene novinarke i druge opasne stvari“

Uoči Dana žena, Sindikat novinara Hrvatske kampanjom „Žene novinarke i druge opasne stvari“ podsjetit će vas na lošiji položaj žena u društvu, ali i u novinarstvu.

Muškarci u prosjeku na godišnjoj razini zarade 13 572 kuna više nego žene, odnosno 1,68 prosječne hrvatske bruto plaće više. Žene predstavljaju 39% globalne radne snage, ali tek su s 27% zastupljene na upravljačkim pozicijama.

Istraživanje koje je provela prof. Viktorija Car o zastupljenosti žena u televizijskim vijestima u Hrvatskoj pokazalo je da su žene u televizijskim vijestima zastupljene tek 8%. Otkriće je posebno zanimljivo u kontekstu činjenica da je u Hrvatskoj novinarstvo pretežno ženska profesija. Žene se najčešže predstavljaju u kontekstu tema poput zdravlja, ljepote, showbusinessa, kuhanja, mode, brige za djecu, dok su u temama politike, ekonomije, sudstva i vanjske politike podzastupljene.

SNH kampanjom „Žene, novinarke i druge opasne stvari“ Dan žena obilježava podsjećanjem na navedene činjenice i najavom borbe za:

 • Jednake plaće za jednaki rad i ubrzano smanjivanje postojećega jaza. Inzistiramo na zakonskoj regulativi i kontroli provedbe takve politike
 • Ravnopravnu zastupljenost u svim programskim segmentima – i kao novinarki, urednica, i kao stručnjakinja sugovornica i autorica
 • Ujednačenu zaposlenost u različitim programskim redakcijama – žene nisu rezervirane za  redakcije za kulturu, obrazovanje, dječji program itd., a informativne i ostale da budu muško područje
 • Ravnopravnu zastupljenost na uređivačkim i rukovodećim pozicijama, i podstavka, za mogućnost  ravnopravnoga napredovanja (čak i gdje su plaće izjednačene, muškarci vrlo često brže napreduju od žena)
 • Tematski ravnopravnu zastupljenost u sklopu programa – promicanje problematike ženskih prava kao iznimno važne teme
 • Stalnu osviještenost u programskim cjelinama o tome da se ni u kom obliku ne promiču rodni stereotipi
 • Dokidanje seksističkih elemenata iz programskih cjelina, posebice iz reklamnih poruka
 • Stalan rad na osviještenosti o promicanju raznolikosti i različitosti
 • Borbu protiv izrazitije ugroženosti žena, novinarki u istraživačkom radu na terenu
 • Promicanje kontinuirane edukacije zaposlenika (neograničeno rodom) o ženskim pravima, o tome što su to oblici seksizma, zlostavljanja i slično
 • Promicanje rodne ravnopravnosti u sektoru filma i filmskih serija, posebice veća zastupljenost i vidljivost žena kao režiserki i producentica
 • Promicanje glumačke ravnopravnosti u honorarima i u glumačkim podjelama
 • Dokidanje dobne diskriminacije koja se mnogo više i češće očituje upravo što se žena tiče
 • Promicanje ravnopravnost u cehovskim i sindikalnim organizacijama, posebice u izvršnim i upravnim tijelima tih organizacija
 • Kontinuirani rad na promicanju stvarnoga ostvarenja zakonski već zacrtanih ženskih prava
 • Rad na depauperizaciji novinarskoga zanimanja – čim u nekom poslu ima sve više žena i čim počinju brojem nadmašivati muške zaposlenike, to je znak potplaćenosti tog sektora to jest znak da su plaće u tom sektoru sve niže i sukladno tome manje zanimljive za muški sloj
 • Promicanje ženskih prava u sportu i u prikazivanju sporta u audiovizualnim programima
 • Protiv svakog oblika seksizma i omalovažavanja prema rodnoj pripadnosti na samom radnom mjestu
 • Promicanje ideje ravnopravnoga roditeljstva
 • Promicanje pristupa ženi u vizualnim medijima koji je neće svoditi na objekt (izgled, odjeća itd.), nego na subjekt njezina radnog zadatka
 • Zaštitu žene od seksističkih i rodno diskriminativnih poruka i komentara (najčešće anonimnih) na portalima i društvenim mrežama
 • Za što veću uključenost muškaraca u razne programe u borbi za ravnopravnost, ne zato što time borba dobiva na snazi argumenta, nego zato što time i kolege muškarci priznaju potrebu za poboljšanjem trenutačnoga stanja ženskih prava i ženske uključenosti – borba za emancipaciju je zajednička.

Kampanju možete pratiti na Facebooku  i Twitteru!


Povezano