Objavljeno

Lijeva „Brigada slobode“ uz Kurde protiv Islamske države

Borkinje YPG-a

Naoružana internacionalna grupacija, formirana je u Rojavi na sjeveru Sirije, a ujedinjuje komuniste i ljevičare u borbi za demokratsku revoluciju na području Sirije i Iraka.

Brigada je osnovana na inicijativu Marksističko-lenjinističke komunističke partije Turske i Kurdistana, a njezini se borci/kinje zajedno s Kurdskim odborom narodne zaštite (YPG) suprotstavljaju Islamskoj državi u Siriji i Iraku, koja je ove godine već doživjela značajan poraz izgubivši Kobani u sukobu s YPG-om koji je trajao više od 100 dana.

Slogan „Opstaje i širi se“ jasno ilustrira invazivnu politiku kalifata, no Kurdi sada na svojoj strani imaju radnike/ce i revolucionare/ke iz raznih zemalja, vođene internacionalističkom solidarnošću i revolucionarnim duhom.

Nova lijeva brigada ističe da je podupirala Rojava revoluciju u kojoj su žene odigrale značajnu ulogu, te su svjesni značaja borkinja u kurdskoj borbi u Turskoj, Siriji i Iraku. „Kao ženska revolucija, Rojava je osnažila volju žena te postala simbol borbe protiv patrijarhata i globalne netrpeljivosti“, stoji u izjavi brigade. [S.M.] TeleSUR


Povezano