Objavljeno

Kristina Posilović prva predsjednica Kluba žena Liste za Rijeku

Foto: Zoran Žmirić

U Rijeci je u utorak osnovan Klub žena Liste za Rijeku za čiju je prvu predsjednicu izabrana mlada riječka spisateljica i aktivistkinja Kristina Posilović, a članice novoosnovanog stranačkog tijela biti će Mirta Smokvina, Henriet Bilandžić, Sanja Perinić Švorinić, Laura Marchig, Tamara Topolko, Marijana Grgurević i Elena Spatola.

Klub žena Liste za Rijeku bavit će se promicanjem i zaštitom ljudskih prava, promicanjem rodne ravnopravnosti kao i zaštitom prava manjina, poboljšanjem položaja žena u obitelji i društvu, a davat će i podršku u pružanju pomoći ženama, obitelji i djeci. Redefinirat će tradicionalnu ulogu žena unutar političkih stranaka, artikulirat će probleme marginalizacije žena u (pred)izbornim kampanjama i zalagati se za veći, aktivni udio žena u političkom i javnom životu grada i županije. Surađivat će s udrugama civilnoga društva iz Hrvatske i inozemstva u okviru projekta međunarodne suradnje.

“Ženama u strankama koje su danas educirane više nego ikada potrebna je promišljenija, cjelovitija i sustavnija promocija kako bi dosegle željenu i zasluženu poziciju – onu lidersku”, istaknula je Kristina Posilović.

S Kristinom smo razgovarale još 2014. godine nakon što joj je uručena Godišnja nagrada Primorsko-goranske županije za doprinos promicanju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, prisjetite se intervjua.

Povezano