Objavljeno

Korisne upute sa stranice radnica.org

Unatoč mnogobrojnim i dugogodišnjim nastojanjima, diskriminacija žena je i dalje prisutna u skoro svim sferama poslovnog sektora. Prava radnica su često zanemarena ili se krše, a mnoge od njih, uz to što ne znaju kome se obratiti, strahuju za svoje radno mjesto i ne poznaju svoja prava.

Svrha projekta radnica.org je unaprijediti rodnu jednakost u svijetu rada kroz pružanje pravne pomoći i zaštite u području radnih i socijalnih prava kao i informirati društvo o rodnoj diskriminaciji u svijetu rada i zapošljavanja.

Radnica.org, mjesto je na kojem možete podijeliti svoja iskustva, te u slučaju bilo kakvog oblika kršenja radnih i socijalnih prava, diskriminacije, maltretiranja ili nepravde na radnom mjestu, dobiti podršku, informaciju i savjet. Također, u rubrici ‘Česta pitanja’ čekaju vas stručni odgovori na najčešće postavljana pitanja, odnosno probleme s kojima se žene susreću u svijetu rada.

Primjerice, ako vas na razgovoru za posao upitaju koliko djece planirate imati, trebate biti svjesne da „prema Zakonu o radu, poslodavac od Vas prilikom razgovora za posao ne smije tražiti bilo kakve podatke vezane za trudnoću, odnosno planiranje obitelji. To su osobni podaci koji nemaju nikakve veze s poslom, i samim time se ne tiču nikoga osim Vas i Vaše obitelji. Ukoliko Vam poslodavac postavlja takva pitanja, on Vas na taj način diskriminira na temelju spola, trudnoće, bračnog ili obiteljskog statusa“.

Nadalje, u slučaju seksualnog uznemiravanja, podnesite pritužbu poslodavcu povodom povrede dostojanstva, a ako ste žrtva mobbinga, poslodavcu dajte do znanja da se radi o zakonom zabranjenom ponašanju, a ukoliko ne prestane podnesite tužbu povodom povrede dostojanstva.

„Zakon o radu obvezuje poslodavce da imenuju osobu koja će biti zadužena za ispitivanje i rješavanje pritužbi zaposlenika/ica koji/je smatraju da im je nekim postupanjem tijekom radnog odnosa povrijeđeno njihovo dostojanstvo. Zakon o radu daje posebnu pozornost spolnom uznemiravanju te ga izričito navodi kao oblik povrede dostojanstva.“

Ako vam je po povratku s rodiljnog dopusta ponuđen sporazumni otkaz, trebate znati da „prema Zakonu o radu, a vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta, odnosno u roku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od spomenutih prava“.

Nemojte dakle potpisivati nikakvu vrstu otkaza, jer se radi o nezakonitom otkazu, a čak i ako je protekao rok od 15 dana po povratku s rodiljnog dopusta možete zaštititi svoja prava jer poslodavac mora imati valjani razlog kako bi vam mogao uručiti otkaz.

Također, tijekom trudnoće, poslodavac vas ne može tražiti da raditi fizički zahtjevne poslove jer, „prema Zakonu o radu, ako trudnica radi na poslovima koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje, poslodavac joj je dužan ponuditi sklapanje sporazuma kojim će se odrediti obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a koji će za određeno vrijeme zamijeniti odgovarajuće uglavke ugovora o radu. Ukoliko to nije u mogućnosti, dužan joj je dati dopust uz naknadu plaće.

Dakle, poslodavac Vas ni u kojem slučaju, kao trudnicu ne smije prisiljavati da radite teške fizičke poslove, a Vi to niste dužni prihvatiti. Navedeno ponašanje je oblik diskriminacije na temelju spola“.

U svim ovim slučajevima, kao i u slučaju da zbog spolne diskriminacije niste dobile zasluženo promaknuće ili za jednak posao primate manju plaću od vašeg kolege, za savjet se možete obratiti Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, nekoj od nevladinih organizacija koje se bave pravima žena ili sindikatu.

Pritužbu možete podnijeti Državnom inspektoratu, postupak pred sudom pokrenuti uz pomoć odvjetnika koji se bavi radnim pravom, a u svrhu pokretanja antidiskriminacijskog postupka možete se obratiti i Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

Detaljnije o svemu, kao i o tome kako prepoznati diskriminaciju i koje korake poduzeti u slučaju diskriminacije čitajte na radnica. org. [I.Š.]


Povezano