Objavljeno

Kolika je ekonomska šteta zbog rodne diskriminacije?

Utjecaj ženskog poduzetništva na globalnu ekonomiju ne može se podcijeniti. U 2010. godini 104 milijuna žena u 59 svjetskih gospodarstava započelo je nove poslovne pothvate, stvarajući tako milijune poslova i bitno doprinoseći bruto domaćem proizvodu. Unatoč tome, i dalje postoje barijere za osnaživanje ženske ekonomije.

Stoga se diljem svijeta provode programi sa ciljem da zemlje počnu cijeniti doprinos i potencijal koji žene predstavljaju u ekonomiji putem uklanjanja zapreka koje postoje za nesmetano djelovanje njihove radne snage.

Na skupštini u rujnu 2011. državna tajnica SAD-a Hillary Clinton u svojim je zapažanjima naglasila značajne koristi koje se mogu očekivati premošćivanjem spolnog jaza na području rada.

Ekonomski rast

U posljednjih 40 godina postotak zaposlenih žena povećao se s 37% na 48% te one trenutno sudjeluju u gotovo četvrtini trenutnog BDP-a. Prema  Goldman Sachs-u, redukcija barijera ženske radne snage povećala bi američki BDP za 9%, onaj Eurozone za 13%, a Japana za 16%. Rast BDP-a po glavi stanovnika u godini povećao bi se za 14% u Kini, Rusiji, Indoneziji, Filipinima, Vijetnamu i Koreji.

Povećana produktivnost

Istraživanje Svjetske banke pokazalo je da bi menadžeri mogli značajno povećati produktivnost po radniku s 25% na 40%, eliminiranjem diskriminacije ženskih menadžera i zaposlenica. Kompanije s žena u vodećim tijelima uspješnije su sa 60% povrata u uloženi kapital, 53% povrata u dionicama i 42% u prodaji.

Osnažene zajednice

Poznato je da žene diljem svijeta ponajprije ulažu u svoje obitelji i okolinu. Trošenjem zarađenog prihoda na hranu, zdravstvenu skrb i edukaciju za sebe i bližnje, žene ulažu u zajednicu i tako umnožavaju efekt učešća u ekonomiji.

Žene su očigledno motori pokretači  globalne ekonomije i njenog rasta diljem svijeta, a nijekanje njihovog potencijala koči čitavo društvo. AlterNet… [I.C.]


Povezano