Objavljeno

Kažnjavanjem tražitelja usluga do smanjenja prostitucije

Europski odbor za prava žena i ravnopravnost spolova (FEMM Committee) usvojio je izvješće o seksualnoj eksploataciji i prostituciji, te utjecaju istoga na ravnopravnost spolova.

Radi se o dokumentu koji je sastavila europarlamentarka Mary Honeyball, a naglašava potrebu za reduciranjem prostitucije i trgovine ljudima, te zagovara pomoć žrtvama seksualne eksploatacije i njihovo ponovno uključivanje u društvo.

Članovi/ice Odbora za prava žena složili su se da je tzv. Nordijski model najbolji način borbe protiv trgovine ženama i djevojkama radi seksualne eksploatacije, što znači da je nužno kriminalizirati tražitelja usluge, a ne prostitutke. Ovaj model prostituciju smatra oblikom nasilja i kršenja ljudskih prava žene.

Članovi/ice EU parlamenta smatraju da prostitucija pridonosi trgovini ljudima, a prema podacima Europske komisije 62% osoba prodano je radi seksualne eksploatacije, od kojih 96% čine žene i djevojke.

Zemlje Europske unije moraju ojačati politiku borbe protiv trgovine ljudima, žrtvama omogućiti usluge socijalne službe i pomoći ženama da napuste prostituciju i pronađu alternativne oblike zarade, kažu članovi/ice Odbora.

Također, ističe se da prostitucija i eksploatacija štetno djeluju na zdravlje, u smislu fizičkih i psiholoških trauma, te ovisnosti o drogi i alkoholu, i to osobito kod djece i adolescenata/ica.

Članovi EU parlamenta i Odbora za prava žena pozvali su zemlje članice da se bore protiv ekonomske i socijalne krize koja, u nekim slučajevima, žene, muškarce i djecu prisiljava da se bave prostitucijom, te zagovaraju suradnju različitih sektora poput nevladinih organizacija, policije, sudstva, te zdravstvenih i socijalnih službi.

O ovoj neobvezujućoj rezoluciji članovi EU parlamenta glasat će na zasjedanju od 10. do 13. ožujka u Strasbourgu. [Ž.V.] EuropeanWomen’s Lobby


Povezano