Objavljeno

Rana pravna intervencija za žrtve trgovanja ljudima

U petak, 29.01. 2016., u Europskom je domu održan trening za trenere o ranoj pravnoj intervenciji za žrtve trgovanja ljudima u organizaciji Centra za žene žrtve rata-Rosa (CŽŽR-Rosa) u suradnji s Udrugom sudaca za mladež (USZM). Trening je održan u sklopu projekta Rane pravne intervencije financiran od strane Europske Unije s projektnim partnerima, ženskim i rodnim organizacijama iz Irske, Bugarske, Finske, Litve, Škotske i UK-a.

Voditeljica treninga bila je Đurđica Kolarec (CŽŽR- Rosa), a moderatorica  Lana Peto Kujundžić (USZM). Na početku treninga je predstavljen projekt te normativni okvir međunarodnog i hrvatskog zakonodavstva s posebnim naglaskom na UN-ov protokol za sprečavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudima, posebno žena i djece (Palermo protokol). Prikazan je kratki film Satumaa-Wonderland koji je dio kampanje za podizanje svijesti o trgovanju ljudima u Finskoj, a zatim su predstavljene studije slučaja i sudionici su raspodijeljeni u 7 manjih grupa kako bi prepoznali kriterije i elemente trgovanja ljudima u pojedinom slučaju.

Sudionicima je podijeljena brošura “Trgovanje ženama- vodič za prepoznavanje” u izdanju CŽŽR-Rosa i Vodič kroz UN-ov protokol protiv trgovanja ljudima. U brošuri je navedeno da je službena evidencija identificiranih žrtava trgovanja ljudima 2002.-2011. u Hrvatskoj pokazala kako je 90% žena bilo trgovano u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Na treningu su također istaknute uobičajene zablude kod trgovanja ljudima; ne mora biti prisutan međunarodni element, ne mora nužno biti prisutno nasilje, prijevara u svrhu stjecanja koristi je također oblik trgovanje ljudima te žrtve ne moraju biti 100% svjesne da su trgovane.

Navedena su prava žrtava trgovanja kao što su: pristup kompenzaciji, restituciji, informacijama, podršci, rehabilitaciji i besplatnoj pravnoj pomoći te zaštita od sekundarne viktimizacije.

Prepreke u ostvarivanju prava žrtvi trgovanja sastoje se od nejasne raspodjela uloga među stručnim osobama koje prve dolaze u kontakt sa žrtvama ili nedostatak stručnjaka educiranih o radu sa žrtvama trgovine ljudima; kultura nepovjerenja u identifikaciji i procjeni vjerodostojnosti žrtava, nedostatak pristupa pravnoj pomoći ili dugotrajne procedure te rasizam, predrasude i stereotipi protiv žena u prisilnoj prostituciji i/ili prisilnom prosjačenju.

Rana pravna intervencija osigurala bi povjerljivo zagovaranje pri prvom susretu žrtve i institucija, procjenu rizika i trenutačnih potreba zaštite, odluku o najboljem/najadekvatnijem smjeru zaštite od strane države, osiguranje perioda refleksije i oporavka prije ikakvih ispitivanje te procjenu rizika od kriminalizacije žrtve.

Treningu se odazvalo 30-ak stručnjaka i stručnjakinja iz redova pravosuđa: suci i sutkinje te odvjetnici i odvjetnice sa građanskih, općinskih i županijskih sudova;  socijalne radnice i radnici te socijalne pedagoginje i pedagozi, te stručnih suradnica i suradnika u obrazovanju i radu sa djecom i/ili osjetljivim društvenim skupinama.


Povezano