Objavljeno

Iran na neko vrijeme zabranio žene na sveučilištima

U Iranu, 36 fakulteta objavilo je za nadolazeći akademsku godinu službenu zabranu pohađanja više od 70 fakultetskih programa ženama, čineći ih ekskluzivnim za muškarce. Između ostalog, politika „jednog roda“ odnosi se na englesku književnost, hotelski menadžment, arheologiju, nuklearnu fiziku, informatičke znanosti, elektrotehniku, industrijski inženjering i poslovni menadžment.

 

Na takvu odluku promptno je reagirala dobitnica Nobelove nagrade za mir i najpoznatija iranska borkinja za ljudska prava Shirin Ebadi (na slici),tražeći od UN-a istragu o takvoj odluci.

Smatra da je stvarna agenda smanjiti udio studentica na fakultetima sa 65 na 50 posto, te tako oslabiti iranski feministički pokret i kampanju protiv diskriminatornih islamskih zakona.

Proteklih godina, žene su nadmašile muškarce u obrazovanju, te tako stvorile trend u sukobu s izgledom zemlje kao tradicionalno religijskom i muški-dominantnom. Viši klerici iranskog teokratskog režima zabrinuti su za društvenu promjenu koja bi nastala kada bi se povisili obrazovni standardi među ženama, uključujući pad nataliteta i sve manje brakova.

Iran, prema UNESCO-u trenutno ima najveći rodni jaz u obrazovanju na svijetu. Studentice su postale istaknute i u dominantno muškim područjima poput primijenjene fizike ili u inženjeringu. [A.L.] The Telegraph…


Povezano