Objavljeno

Građani u borbi protiv seksističkih reklama

U Beču je predstavljena nova radna skupina koja će biti zadužena za praćenje seksističkih reklamnih poruka. Paralelno je pokrenuta i internetska stranica werbewatchgroup-wien.at na kojoj građanke i građani mogu ostavljati pritužbe zbog seksističkih reklame na plakatima ili u medijima.

Stručna skupina će na temelju detaljnog kataloga kriterija odlučiti je li neka reklama uistinu seksistička i svoju procjenu objaviti na istoj internetskoj stranici.

Slične radne skupine postoje već u Salzburgu i Grazu, u suradnji s kojim je Beč i izradio katalog kriterija. Ova tri grada zajedno zahtijevaju i zakonsko uvođenje zabrane seksističkih reklama jer to smatraju jedinim načinom njihovog trajnog suzbijanja. Libela.org

 


Povezano