Objavljeno

Diskriminacija na radnom mjestu

Često smatra kako su žena proces emancipacija završile u nekim prošlim desetljećima, no statistike pokazuju da se  trend diskriminacije žena na tržištu rada rapidno pogoršava.

O zabrinjavajućoj situaciji detaljnije govore  anonimna svjedočanstva hrvatskih radnica objavljena na portalu Radnica.org, ali i statistički podaci u godišnjem izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolove. Da je to sam vrh ledenog brijega tvrdi i Ženska fronta za radna i socijalna prava. Ono što Žensku frontu zabrinjava čak više i od ekonomske krize je novi Zakon o radu. Njegovim stupanjem na snagu će se, tvrde predstavnice Fronte, ne samo dati legitimitet diskriminatornim praksama, već i dodatno ugroziti prava svih radnika.

Više o ovoj temi u reportaži Fade In-a nastaloj u sklopu projekta Rad samo ponekad oslobađa.


Povezano