Objavljeno

Crna Gora: Žene i odricanje od nasljedstva

Unatoč tome što u očima zakona imaju jednako pravo na nasljeđivanje, žene u Crnoj Gori i dalje se većinom odriču nasljedstva u korist muških članova obitelji. Običajno pravo još uvijek je na strani muškaraca te mnoge žene zbog straha od osude odustaju od svog prava i tako ostaju ekonomski ovisne, piše Radio Slobodna Evropa.

Država sa svoje strane ne pokreće inicijativu u promjeni patrijarhalne matrice i odnosa žena prema vlasništvu.

Sva istraživanja na temu nasljeđivanja ukazuju da su žene u Crnoj Gori u malom postotku vlasnice nekretnina, a nedavna studija financirana iz fonda Europske unije pokazala je da svega 8% žena koje bi se željele baviti poduzetništvom posjeduje zemlju ili nekretnine, za razliku od 70% muškaraca.

Sudska praksa kaže da žene često nisu upoznate sa svojim pravima, no ključni razlog odricanja od imovine leži u tradiciji. “Žene nailaze na osudu društva i to ostavlja traga”, kaže Ibrahim Smailović, podgorički sudac.

Žene se često s ponosom odriču svog dijela u korist braće ili drugih muških članova porodice i u sudnicu dođu s unaprijed donesenom odlukom. U slučajevima kada dogovor nije postignut i žena se ne želi odreći svog dijela, u sudnici dolazi do napetosti među članovima obitelji jer muški potomci očekuju da se žena odrekne nasljedstva, kaže sudac Smailović.

Mlađe žene iz gradskih sredina sve češće mijenjaju ovakvu praksu, no postotak je zanemariv u odnosu na ukupnu žensku populaciju.

“Veliki broj žena se nalazi u velikom riziku od siromaštva i veoma teško žive zbog činjenice da su dobar dio života provele ekonomski zavisne kako od svojih muških rođaka tako kasnije i od partnera. To je upravo jedna od oblasti gdje mi se čini da državne mjere koje postoje u aktuelnim politikama se ne provode na pravi način. Čim je običajno pravo još tako izraženo jasno je da država nije u dovoljnoj mjeri to osvijetlila kao problem”, kaže direktorica Centra za ženska prava, Maja Raičević.


Povezano