Objavljeno

Centar za ženske studije prozvao HRT zbog rodne diskriminacije

Centar za ženske studije, reagirao je na izjavu u Dnevniku 3 povodom imenovanja Tamare Laptoš za ravnateljicu Uskoka.

Naime, informativnoj emisiji HRT-a, Dnevnik 3, emitiranom 16. travnja prilikom izvještavanja o izboru gđe. Tamare Laptoš na mjesto ravnateljice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala izrečena je neprimjerena i diskriminatorna izjava, osobito imajući u vidu da je gđa. Laptoš prva žena na ovoj odgovornoj funkciji.

Izjava novinarke Helene Krmpotić: „Ova rođena Čakovčanka nije udana i nema djece, dakle idealna je za posao koji zahtjeva cjelodnevni angažman“ implicira da je za ovu poziciju uvjet da osoba nema djece čime je povrijeđen članak 6., stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova kojim se „zabranjuje diskriminacija na temelju bračnog i obiteljskog statusa“.

S obzirom da sukladno članku 54, Ustava RH, „svatko ima pravo na radnu slobodu i bira poziv i zaposlenje“ i „svakom je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost“ implikacija u prilogu da jedino žena koja nema djece može obavljati ovu dužnost stvara negativnu percepciju u javnosti o zaposlenim ženama koje su majke, čime dovodimo u pitanje i dostojanstvo radnica zagarantirano člankom 55. Ustava RH.

Prema Zakonu o medijima, HRT je javna ustanova čija je zadaća obrazovanje i informiranje gledateljstva i promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova. Izjava kojom se kompetentnost neke osobe mjeri njezinim bračnim i obiteljskim statusom svakako je suprotna promicanju jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova, članak 2., stavak 2. „Državna tijela, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima, obrazovne i znanstvene institucije te pravne osobe u pretežitom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su provoditi programe izobrazbe o ravnopravnosti spolova za svoje djelatnike/ce.“

Zabrinjava nas ovakvo ‘informiranje i obrazovanje’ te tražimo da ovaj prilog posluži kao poluga promjene kojom će se osigurati nužno potrebna edukacija djelatnika/ca Hrvatske radio televizije o ravnopravnosti spolova radi promicanja pozitivne slike žene u medijima, stoji u dopisu Centra za ženske studije, koji potpisuje njegova izvršna direktorica Rada Borić.


Povezano