Objavljeno

Angažirana umjetnost: Tanja Šuvaković

Tanja Šuvaković mlada je umjetnica iz Pule koja se, nakon nedavno završene ljubljanske Visoke škole za crtanje i slikanje, ponovno vratila u rodni grad kako bi predstavila vlastito stvaralaštvo te pridonijela oživljavanju kulturne alternativne scene.

Temeljnu inspiraciju umjetnica pronalazi u suvremenoj popularnoj kulturi koju zatim nastoji obogatiti mitološkim ili psihološkim kontekstom. Na taj način nastaju konceptualna djela snažnog aktivističkog tona.

Za svoj posljednji rad, u kojem tematizira šest emocionalnih i psiholoških faza koje se potencijalno manifestiraju kod žena kao reakcije na silovanje, inspiraciju je pronašla u popularnom trash filmu Teeth (zubi) kojeg je povezala s mitom o Vagini Dentati.

Po uzoru na protagonisticu filma te junakinje starih narodnih priča, Tanja Šuvaković kao temeljni motiv svojeg stvaralaštva uzima upravo vaginu koja u sebi sadrži zube, stavljajući na taj način naglasak na snagu i obrambeni karakter žene koja u ovom slučaju posjeduje oružje i više nije žrtva.

Rad se sastoji od šest reljefnih dijelova u horizontalnom nizu koji predstavljaju jednu fazu oporavka.

Prvi simbolizira nečistoću i prljavost samoga čina koje autorica evocira korištenjem tvrdog sapuna kao materijala. U drugom je reljefu vagina zašivena, asocira se na nepovratnost čina te na zatomljavanje vlastite seksualnosti žrtve, dok se u trećem ona u potpunosti otuđuje od svijeta, što možemo iščitati iz staklenog zvona kojim je reljef prekriven.

Četvrti reljef čini isključivo riječ DENIAL, negiranje, odbijanje suočavanja sa situacijom, dok je konačno u petom prikazana upravo vagina sa zubima kao izraz prvenstveno bijesa, ali ujedno i znaka preuzimanja inicijative. Šesta vagina na sebi ima patentni zatvarač koji se po želji može otvarati i zatvarati te simbolizira konačnu uspostavu kontrole nad sobom.

U svom drugom radu, umjetnica se bavi sličnom tematikom, ali joj daje izraženiju dekorativnu dimenziju. Vlastitu ideju psihičkog utočišta ona nastoji povezati s idejom ženstvenosti koju u potpunosti lišava spolnosti pokušavajući joj na taj, gotovo radikalan način, povratiti svojevrsnu uzvišenost koja se negdje unutar suvremenih koncepcija iste možda i zagubila. [B.G]


Povezano