Objavljeno

Javno pismo HDLU-u: Antagonizam kao koncept 32.Salona mladih

Potaknuti kustoskim pozivom na izlaganje na 32. Salonu mladih, smatramo kako je potrebno otvoriti komunikaciju s Društvom hrvatskih likovnih umjetnika, kolegama i širom javnosti kako bi se javno raspravile nejasnoće koje su se pojavile kao i pitanje netransparentnog rada ove javne ustanove.

Želimo podsjetiti na neke glavne odredbe kojima se HDLU vodi i ukazati na nepravilnosti u radu te samoorganizirane Institucije umjetnika/ca koja trenutačno ne poštuje vlastiti Statut niti podupire svoje članstvo čime se udaljava od svoje osnovne misije. Podsjećam, prema važećem Statutu (opće odredbe, članak 9.) HDLU ima zadatak:

 • da razvija, potiče i promiče hrvatsku likovnu umjetnost i da se zalaže za raznolik i kontinuirani napredak hrvatske likovne umjetnosti
 • da potiče suvremeno likovno stvaralaštvo i vrednovanje hrvatske likovne umjetnosti
 • da unapređuje i štiti slobodu likovnog stvaralaštva i djelovanja

Ili prema prijedlogu nacrta novog Statuta (opće odredbe, članak 9.), prema kojem HDLU za cilj ima

 • razvijanje, poticanje, unapređivanje i promicanje likovne i multimedijske umjetnosti,
 • trajno utjecanje na oblikovanje kulturne politike Republike Hrvatske, županija i gradova u kojima djeluju njezini članovi (…), prezentaciju i položaj likovnoga i multimedijskog stvaralaštva (…)
 • zalaganje za raznolik i stalan napredak, organizaciju i prezentaciju hrvatske likovne i multimedijske umjetnosti u Hrvatskoj i u svijetu,
 • unapređivanje i zaštita slobode likovnog stvaralaštva i djelovanja te položaja likovnih i multimedijskih umjetnika u društvu.
Objavljeni kustoski koncept te natječaj za izlaganje na 32. Salonu mladih u HDLU s nerazumijevanjem pluralističkih strujanja u suvremenoj umjetnosti binarno razdvaja umjetničke prakse na takozvanu “trendovsku pomodnost” i “izvornu suvremenu umjetnost”, što je problematično iz više aspekata.

Riječ je o terminologiji koja je teorijski neutemeljena i neartukulirana te se stoga postavlja pitanje kako je moguće da je HDLU te prazne termine odobrio kao legitimni kustoski koncept? Također, postavlja se pitanje koji su članovi odbora odlučivali o izboru ovogodišnjeg koncepta?

Poznavajući iz drugih medija (internet i tiskani mediji) nesposobnost autora koncepcije da podastre argumentiranu kritiku, pokušavajući je nadomjestiti upotrebom termina poput „bijeda, iritacija, mediokritetstvo“, i njegovo stalno inzistiranje na prevaziđenim konceptima kao što su “métier”, “bezinteresno sviđanje” i drugi u 20.stoljeću osporeni koncepti, iza tih kvazi termina kojima se služi krije se podjela suvremene umjetničke produkcije prema medijima na (figurativno) slikarstvo i “ostalo”.

Kao članovi HDLU-a izražavamo svoju zabrinutost, te kustoski koncept kojeg je HDLU bez javnog natječaja (!) odabrao, stavljamo na javnu raspravu te apeliramo na preispitivanje takve odluke. Ovako slaba artikulacija koja ne barata osnovnim terminima teorije suvremene umjestnosti za velik dio članova društva ne predstavlja adekvatan i prihvatljiv okvir i kontekst za izlaganje radova. Također, takva koncepcija ne može biti temelj na osnovu koga će najmlađa generacija umjetnika/ca, buduće članstvo ove Institucije, prvi put izlagati svoje radove na institucionalnoj razini.

Ovom prilikom podsjećam na članak 13. Statuta HDLU-a koji članovima omogućuje da od HDLU-a traži zaštitu ako je ugroženo njegovo likovno djelo i stvaranje, strukovno javno djelovanje te autorska i moralna prava prema tom radu, odnosno njegov strukovni ugled

Te upozoravam na stavak 7. članka 13 prijedloga novog Statuta kojim se određuje uloga i dužnost pravno-administrativne službe HDLU-a:

zaštita Pravno-administrativne službe HDLU-a ako je ugroženo umjetničko djelovanje ili pravo na javno djelovanje u struci te ako su ugrožena autorska i moralna prava člana na djelo i rad, ili ako je ugrožen ugled člana u struci.

Statutom HDLU-a jasno je navedeno da HDLU štiti interese i da svojim likovnim stvaralaštvom i društvenim djelovanjem promiče HDLU i hrvatsku likovnu kulturu.

Obzirom da je kustos 32. Salona mladih odabran bez natječaja, kao članovi HDLUa, smatramo da ovaj koncept ukazuje da HDLU tako pokazuje da se zalaže za koncept baziran na antagonizmu, na inzistiranju da se uz prakse koje autor koncepta smatra vrijednim prokažu i one koje spomenuti smatra bezvrijednima, što ima temelj u suštom nepoznavanju područja o kojem se govori te da se kosi sa Statutom ove Institucije.

Uz ovako problematičan stav HDLU-a nemojmo ispustiti iz vida činjenicu da je za sudjelovanje na Salonu potrebno uplatiti kotizaciju od 50kn, a tome treba pribrojiti uplate od 1640 članarina, u iznosu 200kn, zatim uplate za izdavanje potvrde o članstvu koje iznose 30kn te prihode od problematične komercijalizacije tog prostora koji se iznajmljuje kako političkim strankama tako i privatnim tvrtkama zbog čega se i trajanja izložbi skraćuju!

Postavlja se pitanje o transparentnosti prihoda HDLU-a i da li se taj novac dalje redistribuira u umjetničku proizvodnju.

Članstvo svojim djelovanjem i financiranjem HDLU-a, ima pravo legitimno sudjelovati u djelovanju Institucije. Uz samu aktivnost članova, koje ovim putem pozivam da konkretno doprinesu daljnjem razvoju situacije, smatramo da HDLU mora omogućiti prostor za komunikaciju, pronaći načine da unutar stukture omogući članovima jasnije i direktnije djelovanje kako bismo zajedno stvorili zajednicu umjetnika koja doista “razvija, potiče i promiče hrvatsku likovnu umjetnost i da se zalaže za raznolik i kontinuirani napredak hrvatske likovne umjetnosti“, kako se i navodi u samom Statutu HDLU-a.

Molimo očitovanje po gore navedenim stavkama.

Dina Rončević, 28.2.2014.

Peticiju možete potpisati ovdje, a očitovanje HDLU-a od 7.3. ovdje.

 

Supotpisnici:

 • Ana Čveljo, likovna kritičarka
 • Ana Dana Beroš, arhitektica
 • Ana Hušman, umjetnica, članica HDLU-a
 • Ana Kovačić, kustosica, Galerija Miroslav Kraljević
 • Ana Kovačić, umjetnica
 • Ana Kršinić Lozica, znanstvena asistentica, Muzej arhitekture HAZU
 • Andreja Kulunčić, umjetnica, članica HDLU-a
 • Ana Kutlesa, kustosica, BLOK
 • Ana Zubak, umjetnica
 • Andrija Pernar, galerija Inkubator
 • Anita Šurkić, umjetnica
 • Bojan Krištofić, likovni kritičar
 • Božena Končić Badurina, umjetnica, članica HDLU-a
 • Dalibor Kiseljak, umjetnik, član HDLU-a
 • Damir Sobota, umjetnik, član HDLU-a
 • Darko Fritz, umjetnik, član HDLU-a
 • Dina Karadžić, umjetnica, članica HDLU-a
 • Dunja Janković, članica HDLU-a  Zagreb i HDLU-a Rijeka
 • Elvis Krstulović, Fokus Grupa, član HDLU-a
 • Evelina Turković, likovna kritičarka i kustosica
 • Gabrijela Rukelj, umjetnica
 • Hrvoje Mitrov, umjetnik, član HDLU-a
 • Irena Borić, kustosica
 • Irena Solenički, povjesničarka umjetnosti
 • Iva Kovač, Fokus Grupa, članica HDLU-a
 • Iva Rada Janković, viša kustosica, MSU
 • Ivan Klisurić, umjetnik
 • Ivan Latin, umjetnik
 • Ivana Armanini, umjetnica, članica HDLU-a
 • Ivana Hanaček, kustosica, BLOK
 • Ivana Meštrov, udruga za suvremene umjetničke prakse
 • Ivana Pipal, umjetnica
 • Ivana Vratarić, umjetnica
 • Jadranka Pintarić, odnosi s javnošću, MSU
 • Jana Peršić, novinarka
 • Jasenko Rasol, umjetnik, član HDLU-a
 • Jelena Pašić, povjesničarka umjetnosti
 • Josip Horvat, umjetnik
 • Josipa Bubaš, umjetnica
 • Karla Pudar, kustosica
 • Kata Mijatović, umjetnica, članica HDLU-a
 • Katarina Pejović, dramaturginja
 • Lana Lovrenčić, povjesničarka umjetnosti
 • Lea Vene, kustosica, GMK
 • Leila Topić, kustosica, MSU
 • Lina Rica, umjetnica
 • Ljerka Njers, umjetnica, članica HDLU-a
 • Magdalena Pederin, umjetnica, članica HDLU-a
 • Marija Ančić, umjetnica, članica HDLU-a
 • Marija Borovičkić, povjesničarka umjetnosti
 • Marija Katalinić, teoretičarka
 • Marijana Rimanić, radnica u kulturi
 • Marina Mesar, umjetnica, članica HDLU-a
 • Mario Krištofić, umjetnik, član HDLU-a
 • Mario Romoda, umjetnik
 • Marko Ercegović, umjetnik, član HDLU-a
 • Marko Golub, likovni kritičar i kustos
 • Marko Marković, umjetnik, član HULU-a, Split
 • Marko Vojnić Gin, umjetnik, član HDLU-a
 • Marta Kiš, kustosica, kultura promjene SC
 • Martina Kontošić, samostalna kustosica
 • Matija Kralj, umjetnik, član HDLU Rijeka
 • Nataša Bodrožić, udruga za suvremene umjetničke prakse
 • Nataša Kadin, kustosica
 • Neli Ružić, umjetnica, članica HULU-a Split
 • Nikolina Butorac, umjetnica
 • Nina Kurtela, umjetnica, članica HDLU-a
 • Nives Sertić, umjetnica, članica HDLU-a
 • Petra Puž Novoselec, umjetnica, članica HDLU-a
 • Petra Vidović, povjesničarka umjetnosti
 • Petra Zlonoga, umjetnica
 • Predrag Pavić, umjetnik, član HDLU-a
 • Rafaela Dražić, umjetnica
 • Sabina Mikelić, umjetnica, članica HDLU-a
 • Sanja Horvatinčić , povjesničarka umjetnosti
 • Sanja Sekelj, kustosica, GMK
 • Selma Banić, umjetnica
 • Sonja Leboš, kulturna antropologinja
 • Tena Razumović Žmara, kustosica
 • Tihana Bertek, likovna kritičarka
 • Tihomir Milovac, muzejski savjetnik, voditelj eksperimentalno istrazivačkog odjela, MSU
 • Tonči Kranjčević Batalić, novinar 
 • Tonka Maleković, udruga za suvremene umjetničke prakse
 • Vanja Babić, umjetnik
 • Vanja Trobić, umjetnica, članica HDLU-a
 • Vanja Žanko, kustosica
 • Vesna Vuković, kustosica, BLOK
 • Vjekica Buljan, kustosica
 • Vladimir Tatomir, kustos
 • Vlasta Žanić, umjetnica, članica HDLU-a
 • Željka Grobotek, umjetnica, članica HDLU-a

Povezano