Poziv za Vox Feminae Pitching Forum

Vox Feminae Pitching forum svoje prvo izdanje imat će u 2021. godini, a posvećen je razvoju i financijskoj podršci amaterskih i studentskih filmskih projekata svih rodova i žanrova koji se bave temama rodne ravnopravnosti i društvene pravednosti.

Pitching Forum će se održati online i uživo tijekom 15. Vox Feminae festivala u svibnju 2021.

Prijave se zaprimaju do 10. travnja 2021.

Sedam izabranih finalistkinja/a predstavit će svoje projekte tijekom kratke prezentacije članovima/cama forumske komisije. Forumska komisija će nakon svih prezentacija donijeti odluku o pobjedničkom projektu koji će osvojiti glavnu nagradu u iznosu od minimalno 5 000 kn.

Tko se može prijaviti:

Prijaviti se mogu amaterski i studentski filmovi svih žanrova, u različitim fazama razvoja i produkcije, iz zemalja Balkanske regije (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Kosovo, Albanija, Bugarska i Rumunjska) koji se bave temama rodne ravnopravnosti i društvene pravednosti. 

Za prijavu je potrebno putem online obrasca poslati:

  • Kratki sinopsis ili scenarij predloženog projekta
  • Redateljsku koncepciju (do 1 stranice teksta)
  • Kratki životopis autora/ce i popis suradnika/ca na projektu
  • Operativni plan razvoja projekta
  • Ukoliko je projekt u fazi produkcije potrebno je priložiti i vizualne materijale (fotografije, kratke isječke ili trailer).

Prijavljeni projekti biti će obaviješteni o rezultatima najkasnije do kraja travnja 2021.

***ENGLISH***

The first edition of Vox Feminae Pitching Forum will be held in 2021., and will be dedicated to the development and financial support of amateur and student film projects of all genres dealing with the topics of gender equality and social justice.

Pitching Forum will be held online and in-person during the 15. Vox Feminae Festival in May 2021.

Applications are accepted until April 10th, 2021.

Seven selected finalists will present their projects to members of the forum commissions during short presentations. After all presentations, the forum commission will make a decision about the winning project that will win the main prize in the amount of $1.000.

Who can apply:

Amateur and student films of all genres, in different stages of development and production, from the countries of the Balkan region (Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Northern Macedonia, Kosovo, Albania, Bulgaria and Romania) dealing with topics of gender equality and social justice.

To apply, it is necessary to send following information via the online form:

• A short synopsis or scenario of the proposed project
• Director’s concept (up to 1 page of text)
• Short biography of the author and a list of collaborators on the project
• Operational project development plan
• If the project is in the production phase, it is necessary to enclose visual materials (photos, short clips or trailer).

The submitted projects will be notified of the results by the end of April 2021 at the latest.


Povezano