Talita Jašarevski: izložba “Emocije”

Dana 4. ožujka 2022. godine s početkom u 17 sati u prostoru Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Ulici Pavla Hatza 23/3 (dvorište) u Zagrebu svečano će se otvoriti izložba Emocije umjetnice Talite Jašarevski.

Savez Roma u Republici Hrvatskoj ”KALI SARA” postavlja prvu samostalnu izložbu jedne romske umjetnice iz Hrvatske u Hrvatskoj, omogućavajući time da se kulturno-umjetničkom stvaralaštvu Romkinja prida zasluženi dio medijskog prostora te da se prepozna dodana vrijednost koju one stvaraju.

Talita Jašarevski rođena je 1992. godine u Zagrebu. Od najranije dobi pokazivala je talent za umjetnost pa je nakon završene osnovne škole upisala školu Primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu – smjer grafički dizajn. Iako ju je životni put nakratko odvojio od umjetnosti želja za kreativnim izražavanjem emocija bila je jača pa su se kist i grafitna olovka vrlo brzo vratili u njene ruke. Ne mogu bez svog svijeta u kojem sama sa sobom, svojim mislima i osjećajima na prazan papir prenosim svoje muke, sreću i ideje, opisuje Talita stvaranje svojih umjetničkih radova koji uključuju različite tehnike, primjerice slikanje i crtanje akrilom, ugljenom i grafitnom olovkom na  papiru ili  na platnu. Okušala se i u kiparstvu, a nastali umjetnički radovi zasad su samo dio njene osobne kolekcije. Uzore u umjetnosti najčešće pronalazi u umjetnicima iz razdoblja nadrealizma, poput Salvadora Dalija, zatim u fantastičnim ilustracijama španjolskog umjetnika Luisa Roye ili u stvaralaštvu najpoznatijeg umjetnika 20. stoljeća Pabla Picassa. Pored umjetničkog stvaralaštva svakako treba spomenuti i Talitin volonterski i aktivistički rad kroz organizacije civilnog društva s ciljem pružanja pomoći i podrške sunarodnjacima u rješavanju problema s kojima se susreću u svakodnevnom životu te njegovanja romske kulturne baštine. Dugogodišnja je članica udruge Zajednica Roma Hrvatske Romski san, a trenutno je angažirana i u okviru dvaju značajnih projekata koje provodi Saveza Roma u Republici Hrvatskoj ”KALI SARA” – Obrazovane Romkinje – Osnažene romske zajednice! i organiziranja Kongresa mladih Romkinja i Roma u Republici Hrvatskoj.


Povezano