Prijave za Digitalnu feminističku školu

Centar za ženske studije Beograd upisuje 29. generaciju polaznica i polaznika svog obrazovnog programa, odnosno drugu generaciju Digitalne feminističke škole.

Digitalna feministička škola je dvosemestralni obrazovni program koji pruža osnovne uvide o istoriji pokreta za ženska prava, feminističkim teorijama, i drugim povezanim društvenim i političkim pitanjima. Pored teorijskih znanja, program podstiče i praktične veštine bezbednog korišćenja modernih tehnologija, mentorsku pomoć u pisanju različitih žanrova, kao i osnovne veštine komunikacije.

Tokom dva semestra, polaznice i polaznici će imati priliku da čuju barem 20 predavanja, čitaju tekstove o feminističkoj teoriji, učestvuju u radionicama, a tokom čitavog procesa biće uključene/i u stvaranje feminističkih fanzina koje će Centar za ženske studije objaviti na jesen 2021. godine.

Digitalna feministička škola će se odvijati preko platformi Discord i Zoom. Prethodno iskustvo na ovim platformama nije neophodno, ali radoznalost i spremnost za učenje jesu. Drugim rečima, program je otvoren svima koje i koji mogu da prate predavanja i učestvuju u diskusijama preko interneta na našem (BHSC) jeziku, bez obzira na mesto prebivališta. Zadovoljstvo nam je da nastavimo praksu pružanja feminističkog obrazovanja bez obzira na granice, i da nastavimo razmenu sa svima koje i koji žive u državama nastalim raspadom Jugoslavije.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave. Učešće u programu je besplatno. Polaznice/ci koje/i uspešno završe program će dobiti certifikat.

Ukoliko želite da učestvujete u Digitalnoj feminističkoj školi preuzmite prijavu za upis, i popunjenu je prosledite na mejl digitalna.feministicka.skola@gmail.com najkasnije do 21. februara.

Formular možete skinuti sa linka: https://www.zenskestudie.edu.rs/

Primljene/i učesnice/i će biti obaveštene/i o rezultatima do 1. marta. Predavanja će početi u ponedeljak, 8. marta.

Za dodatne informacije o upisu i programu obratite se na adresu feministicko.obrazovanje@gmail.com.


Povezano