Pridruži se kreiranju programa trešnjevačkog društveno-kulturnog centra Šesnaestica

Prostor rodne i medijske kulture K-zona poziva građanke i građane, udruge i inicijative, kao i one koje se tek žele volonterski društveno i kulturno angažirati u našoj lokalnoj zajednici kvarta Trešnjevka sjever, na suradnju u okviru kreiranja programa i sadržaja društveno-kulturnog centra Šesnaestica.

Cilj poziva je ostvarenje sinergije među pojedincima/kama i udrugama koje se bave ranjivim skupinama na području Trešnjevke sjever (starije osobe, mladi, žene, LGBTIQA+ osobe), na zajedničkom kreiranju programa osnaživanja kroz 2023. godinu. Kroz uvodni radni sastanak sa zainteresiranim građanima/kama i predstavnicima/cama organizacija civilnog društva, mapirat ćemo potrebe stanovnika našeg kvarta te mogućnosti realizacije samoorganiziranih filantropskih, blagdanskih i drugih prigodnih programa. 

Prijaviti se možete putem Google forme na linku:

PRIKLJUČI SE KREIRANJU PROGRAMA ŠESNAESTICE

K-zona poseban će naglasak na fokus grupama staviti na analizu do sada postojećeg programa u društveno-kulturnom centru Šesnaestica, a potom i na oblikovanje događanja te integrativnih aktivnosti za ranjive skupine, kako u prostoru samog kulturnog centra, tako i kroz događanja na otvorenom kojima ćemo istupiti prema široj populaciji građanki i građana našeg kvarta.

Za zainteresirane građanke i građane te inicijative s Trešnjevke sjever organizirat ćemo i facilitirati edukaciju o važnosti stvaranja uključivih okruženja za LGBTIQ osobe. Na četverosatnoj interaktivnoj edukaciji obradit ćemo teme pristranosti i predrasude, neizravna, direktna i pozitivna diskriminacija marginaliziranih skupina, LGBTIQ terminologija te osvještavanje privilegija. Trening uključuje i projekciju dokumentarnog filma i diskusiju.

Želimo znati što vas zanima, što u svom kvartu želite te kako i koliko ste voljni uključiti se u oživljavanje njegovog pulsa!

Aktivnost je dio zajedničkog projekta ‘Centri zajednice’ kojeg K-zona provodi u partnerstvu s udrugom Vestigium i Zakladom Zajednički put. Više o projektu potražite ovdje.

Za više informacija obratite nam se putem mejla 16@voxfeminae.net.Povezano